Till innehållet

Harberget

harberget.png

Karta: Föreslaget planområde i svart.

När det glädjande beskedet kom om Bergslagens artilleriregementes återetablering till Kristinehamn begärde planeringsavdelningen ett planuppdrag av kommunstyrelsen för att kunna inleda arbetet med den nya detaljplanen. Platsen som Försvarsmakten har valt att lokalisera sig på är Harberget i den östra delen av Kristinehamns tätort. På denna plats finns en gällande detaljplan som måste ersättas med en ny för att ge stöd åt de funktioner som en grundläggande soldatutbildning har behov av.

Inför etableringen av ett regementsområde av detta slag behöver kommunen till exempel utreda in- och utfartsvägar, undersöka hur markförhållanden ser ut, naturvärden på platsen, hur vatten ska tas om hand, om den planerade verksamheten riskerar att bullra och hur det i så fall ska utformas så att det inte stör omgivningen. Med stöd av kunskapen som framkommer av dessa utredningar kommer kommunen att kunna ta fram ett förslag till detaljplan som inrymmer det som behövs på ett regementsområde; olika typer av övningsområden, kaserner, förrådsbyggnader, uppställningsplatser för militära fordon och mycket mer.

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår i samarbete med Försvarsmakten och Fortifikationsverket, som äger och förvaltar Försvarsmaktens fastigheter. Fortifikationsverket har under vår och sommar jobbat intensivt med markförvärv och under hösten förväntas de leverera en så kallad inplaceringsstudie, som ger kommunen en tydlig bild av hur Försvarsmakten önskar att regementsområdet utformas.

Kontaktuppgifter

Petra Hallberg Rudsvik - planeringsarkitekt
Petra.HallbergRudsvik@kristinehamn.se

0550-881 90

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".