Till innehållet

Stiftelser och fonder

En stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Vi får heller inte använda pengarna till egna verksamheter. 

Varje stiftelse har sina särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna säger ofta vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra faktorer som spelar roll. Personer som uppfyller de krav som en sökbar stiftelse har kan söka bidrag ur den. Vilka krav som gäller kan du läsa om under varje stiftelse. Generellt för alla stiftelserna är att man ska vara folkbokförd i Kristinehamns kommun för att kunna söka bidrag.

Stiftelser att söka pengar från

Fonden vänder sig i första hand till personer i ekonomiskt utsatta situationer som är i behov av extra stöd till dyra mediciner, rehabilitering och kostnader i samband med sjukdom som inte samhället står för. I andra hand vänder sig fonden till ungdomar som är i behov av ekonomiskt stöd för att utbilda sig inom jordbruksyrket.

Skicka in ansökan till Juhlins donationsfond

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd och ansökan sker under oktober månad. Ansök senast den 31 oktober 2023. 

Kontaktperson: Karin Eriksson 0550-88 640

Barn- och ungdomsfonden är till förmån för barn och unga med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du som söker är under 18 år och folkbokförd i Kristinehamn.

Ansökan görs via dina vårdnadshavare. Du kan söka bidrag till semester, rekreation, habilitering, hjälpmedel, lägervistelse och mycket mer. 

Medel kan även sökas av föreningar och organisationer som i sin verksamhet riktar sig till barn och unga under 18 år. Barn eller ungdomar som omfattas av ansökan ska vara folkbokförda i Kristinehamns kommun. 

Ansökan till barn och ungdomsfonden 2024 är nu stängd. 

Är du i behov av pappersblankett eller har frågor som rör barn- och ungdomsfonden? Kontakta Ulrik Piehl.

Bidrag ur fonden för behövande är i första hand till för pensionärer, för deras trevnad och trivsel. I vissa fall kan även andra behövande personer söka bidrag ur fonden. Du kan söka bidrag till tandvård eller liknande inom sjuk- och socialvården som inte täcks av allmänna medel.

Du som söker måste vara folkbokförd i Kristinehamns kommun. 

Ansökan till fonden för behövande 2024 är nu stängd. 

Är du i behov av pappersblankett eller har frågor som rör fonden för behövande? Kontakta Carin Övringe på mejl carin.ovringe@kristinehamn.se eller telefon 0550-88579.

Du som är folkbokförd i Kristinehamn och planerar att studera vidare inom handel, industri, hantverk eller sjöfart har genom Ebba och Arvid Janssons Stipendiefond möjlighet att söka ett stipendielån.

Vi tar emot ansökningar fortlöpande och beslut tas två gånger om året, i februari och september. Nästa beslut om tilldelning tas den 20 februari 2024.

Ansökan Ebba och Arvids stipendiefond

 

Bidrag ur Stiftelsen Anna & Dagmar Högbergs Minne kan göras av inom kommunen boende behövande personer som inte erhåller ekonomiskt bistånd.

Fonden gör utdelning en gång per år om fondens behållning tillåter. Information om utdelning och ansökan annonseras i Nkp och här på hemsidan. 

1916 i samband med invigningen av djuphamnen i Kristinehamn donerade familjen Broström 200 000 kronor att förvaltas av Kristinehamns fullmäktige. Ändamålet var – och är alltjämt – att bereda hem och vård åt sjöfarande bördiga ifrån eller bosatta i Värmland. Även människor i hamnarna eller i industrier med anknytning till sjöfartsnäringen kan ifrågakomma. Det stora pensionärshem som invigdes 1930, såldes 1989. Tiden hade helt enkelt gått ifrån den ursprungliga sortens äldrevård.

Stiftelsens styrelse förvaltar i dag ett kapital på cirka 3,5 miljoner kronor.

Årligen, vanligen i september efter annonsering i lokalpressen, utdelas penningbidrag till personer som uppfyller de ursprungliga kraven.

Upplysningar om fonden och ansökningar till:

Björn Nyström
Jutviksvägen 2
681 52 Kristinehamn

Du når Björn på 0550-82074. 

Mer information finns på Broströmska stiftelsens hemsida

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".