Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Stiftelser och fonder

En stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Vi får heller inte använda pengarna till egna verksamheter. 

Varje stiftelse har sina särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna säger ofta vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra faktorer som spelar roll. Personer som uppfyller de krav som en sökbar stiftelse har kan söka bidrag ur den. Vilka krav som gäller kan du läsa om under varje stiftelse. Generellt för alla stiftelserna är att man ska vara folkbokförd i Kristinehamns kommun för att kunna söka bidrag.

Ingen utdelning på grund av corona

På grund av det osäkra läget i svensk ekonomi har Riksbanken, ansvariga ministrar och Finansinspektionen starkt avrått storbankerna att dela ut aktievinster i år. Det betyder att kommunen troligtvis inte kommer att få ta del av den aktieutdelning som varje år används för att dela ut bidrag genom Juhlins donationsfond, barn- och ungdomsfonden och fonden för behövande. Du kan läsa mer i nyheten Ingen utdelning av fonder.

Stiftelser att söka pengar från

Fonden vänder sig i första hand till personer i ekonomiskt utsatta situationer som är i behov av extra stöd till dyra mediciner, rehabilitering och kostnader i samband med sjukdom som inte samhället står för. I andra hand vänder sig fonden till ungdomar som är i behov av ekonomiskt stöd för att utbilda sig inom jordbruksyrket.

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd och ansökan sker under oktober månad.

Kontaktperson: Gullan Wallerius, telefon 0550-880 23.

Fonden är till förmån för barn och ungdomar inom den allmänt förebyggande barn- och ungdomsvården, samt hjälp åt barn med psykiskt eller fysiskt handikapp. Fonden är också till hjälp åt ideella ungdomsorganisationer som verkar för ungdomens fysiska och andliga fostran.

Socialnämnden är ansvarig nämnd och ansökan sker under februari-mars.

Kontaktperson: Carin Övringe, telefon 0550-885 79

Fonden är först och främst till förmån för pensionärer, deras trevnad och trivsel samt till åtgärder inom sjuk- eller socialvården som inte täcks av allmänna medel.

Socialnämnden är ansvarig nämnd och ansökan sker under februari-mars.

Kontaktperson: Carin Övringe, telefon 0550-885 79

Du som är folkbokförd i Kristinehamn och planerar att studera vidare inom handel, industri, hantverk eller sjöfart har genom Ebba och Arvid Janssons Stipendiefond möjlighet att söka ett stipendielån.

Vi tar emot ansökningar fortlöpande och beslut tas två gånger om året, i februari och september. Nästa beslut om tilldelning tas den 25 februari.

Ansök om stipendielån från Ebba och Arvid Janssons stipendiefond

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".