Till innehållet

Stiftelser och fonder

En stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Vi får heller inte använda pengarna till egna verksamheter. 

Varje stiftelse har sina särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna säger ofta vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra faktorer som spelar roll. Personer som uppfyller de krav som en sökbar stiftelse har kan söka bidrag ur den. Vilka krav som gäller kan du läsa om under varje stiftelse. Generellt för alla stiftelserna är att man ska vara folkbokförd i Kristinehamns kommun för att kunna söka bidrag.

Stiftelser att söka pengar från

Fonden vänder sig i första hand till personer i ekonomiskt utsatta situationer som är i behov av extra stöd till dyra mediciner, rehabilitering och kostnader i samband med sjukdom som inte samhället står för. I andra hand vänder sig fonden till ungdomar som är i behov av ekonomiskt stöd för att utbilda sig inom jordbruksyrket.

Skicka in ansökan till Juhlins donationsfond

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd och ansökan sker under oktober månad.

Kontaktperson: Maria Lindmark Kindberg, telefon 0550-880 23.

Ansökan öppen till och med 23 maj

Nu är ansökan öppen för bidrag ut Barn- och ungdomsfonden. Fonden är till förmån för barn och unga med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du som söker är under 18 år och folkbokförd i Kristinehamn. Ansökan görs via dina vårdnadshavare. Du kan söka bidrag till semester, rekreation, habilitering, hjälpmedel, lägervistelse och mycket mer. 

Medel kan även sökas av föreningar och organisationer som i sin verksamhet riktar sig till barn och unga under 18 år. Barn eller ungdomar som omfattas av ansökan ska vara folkbokförda i Kristinehamns kommun. 

Skicka in ansökan via länken nedan. Är du i behov av pappersblankett eller har frågor som rör barn- och ungdomsfonden? Kontakta Carin Övringe på telefon 0550-885 79.

Välkommen med din ansökan!

Barn- och ungdomsfonden - ansökan

Ansökan öppen till och med 23 maj

Fonden är först och främst till förmån för pensionärer, deras trevnad och trivsel samt till åtgärder inom sjuk- eller socialvården som inte täcks av allmänna medel.

Ansökan kan göras digitalt under ansökningsperioden. Är du i behov av pappersblankett eller har frågor som rör fonden för behövande? Kontakta Carin Övringe på telefon 0550-885 79.

Välkommen med din ansökan!

 

Du som är folkbokförd i Kristinehamn och planerar att studera vidare inom handel, industri, hantverk eller sjöfart har genom Ebba och Arvid Janssons Stipendiefond möjlighet att söka ett stipendielån.

Vi tar emot ansökningar fortlöpande och beslut tas två gånger om året, i februari och september. Nästa beslut om tilldelning tas den 6 september 2021. 

Ansök om stipendielån från Ebba och Arvid Janssons stipendiefond

Bidrag ur Stiftelsen Anna & Dagmar Högbergs Minne kan göras av inom kommunen boende behövande personer som inte erhåller ekonomiskt bistånd.

Fonden gör utdelning en gång per år om fondens behållning tillåter. Information om utdelning och ansökan annonseras i Nkp och här på hemsidan. 

1916 i samband med invigningen av djuphamnen i Kristinehamn donerade familjen Broström 200 000 kronor att förvaltas av Kristinehamns fullmäktige. Ändamålet var – och är alltjämt – att bereda hem och vård åt sjöfarande bördiga ifrån eller bosatta i Värmland. Även människor i hamnarna eller i industrier med anknytning till sjöfartsnäringen kan ifrågakomma. Det stora pensionärshem som invigdes 1930, såldes 1989. Tiden hade helt enkelt gått ifrån den ursprungliga sortens äldrevård.

Stiftelsens styrelse förvaltar i dag ett kapital på cirka 3,5 miljoner kronor.

Årligen, vanligen i september efter annonsering i lokalpressen, utdelas penningbidrag till personer som uppfyller de ursprungliga kraven.

Upplysningar om fonden och ansökningar till:

Björn Nyström
Jutviksvägen 2
681 52 Kristinehamn

Du når Björn på 0550-82074. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".