Till innehållet

Eldstad, skorsten och rökkanal

eldstad 16.9.jpg

Anmälan behövs 

Om du vill installera en eldstad eller göra ändringar på en befintlig behöver du göra en anmälan. Tänk på att du måste få startbesked innan du påbörjar installationen. Innan eldstaden sedan får tas i bruk måste du fått ett slutbesked, för vilket det bland annat krävs att ett godkänt besiktningsprotokoll har lämnats in.

Anmälan

Byte av eldstad kräver nästan alltid en anmälan. För att en anmälan inte ska krävas vid byte av eldstad, ska den nya eldstaden vara likvärdig. Det vill säga med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal. Effekten är vanligtvis större i en ny eldstad och det går sällan att fastställa för den äldre eldstaden.

Du behöver göra en anmälan om du vill

  • installera någon form av eldstad eller skorsten
  • göra en större förändring av befintlig eldstad eller skorsten/rökkanal, till exempel genom att installera eller byta insats.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Anmälan
  • Prestandadeklaration som redovisar koloxidutsläpp och verkningsgrad
  • Fasadritning med mått på skorstenens höjd över taktäckning samt över byggnadens nock (gäller endast om ny skorsten ska installeras)
  • Förslag på riskbedömning
  • Förslag på kontrollplan

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Installation av äldre tidstypisk eldstad

Om du inte har prestandadeklaration för eldstaden eller om den inte uppfyller kraven i byggreglerna kan eldstaden trots allt godkännas om man avser installera den i en byggnad som tidigare har haft en sådan och om den är anpassad till byggnadens ålder och karaktär. Är du osäker på om din kamin eller vedspis uppfyller dessa krav är du välkommen att kontakta bygglovsavdelningen.

Andra regler kring eldning

Byggnadsnämnden prövar bara de tekniska egenskapskraven. Det vill säga att installationen eller ändringen har förutsättningar att bli rätt utförd och att en brandskyddskontroll sker. När eldstaden sedan används får eldningen inte leda till olägenhet för omgivningen.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om eldstad på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".