Till innehållet

Bostad med särskild service för vuxna

Har du svårt att klara dig själv i din bostad? Då finns det olika typer av stöd som du kan få via socialtjänsten.

Du kan till exempel få ditt hem anpassat efter dina behov eller flytta till ett boende där du kan få stöd och hjälp från personal. Även för barn och unga som inte kan bo kvar hos sina vårdnadshavare finns det möjlighet att få hjälp med annat boende.

Bostad med särskild service för vuxna är en bostad med individuellt anpassat stöd efter just dina behov. Här ingår också omvårdnad och kultur- och fritidsaktiviteter. Med omvårdnad menas allt en person behöver för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Inom ramen för bostad med särskild service har du även tillgång till arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska.

Det är kommunen som anvisar bostaden och den kan vara utformad på olika sätt.

Bostad med särskild service för vuxna

Servicebostad är ett bostadsalternativ för dig som har ett behov av stöd och service, men inte behov av kontinuerlig närvaro av personal. Personalen finns tillgänglig större delen av dygnet och har i uppdrag att täcka de boendes hela stödbehov. 

Gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter som är samlade och där boende har tillgång till gemensamma utrymmen. I gruppbostad kan även fristående stugor eller närliggande lägenheter ingå. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

I Kristinehamn finns olika typer av boenden med särskild service för vuxna. Några finns i vanliga flerfamiljshus och andra är fristående. De är lokaliserade i de centrala delarna av stan, men också mer avskilt ute på landet. Ett exempel är Rudsnäsgården i Ölme, som är ett så kallat bondgårdsalternativ.

Hur får jag plats på ett boende?

Insatsen är biståndsbedömd. Kontakta en LSS-handläggare för mer information.

Vad kostar det?

Du betalar hyra, mat, tv-avgift och för hemsjukvårsinsatser, men själva omsorgen är avgiftsfri. För mer information vad som gäller just dig kontakta kommunens LSS-handläggare.

Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning är ett bostadsalternativ för dig som har stora svårigheter i vardagen på grund av din psykiska funktionsnedsättning. Målgruppen är personer med psykiska funktionshinder. För att bli anvisad den här formen av bostad behöver dina behov utredas.

I Kristinehamns kommun finns idag två boenden för personer med psykiska funktionshinder, ett av trapphusmodell och ett särskilt boende. Båda ligger centralt i stan. I varje boende finns en gemensam del som fungerar som en samlingspunkt för de personer som bor där. Om du vill och har aktiviteter på fritiden har boendet även tillgång till bil.

Hur får jag plats på ett boende för personer med psykisk funktionsnedsättning?

Insatsen är biståndsbedömd. Kontakta en vuxenhandläggare genom socialtjänstens växel.

Vad kostar det?

Du betalar hyra, mat, tv-avgift, hälsosjukvård och omvårdnadsavgift. I boende för personer med psykisk funktionsnedsättning betalar du också en omvårdnadsavgift. För mer information vad som gäller just dig kontakta kommunens vuxenhandläggare genom socialtjänstens växel. 

Boenden för personer med funktionsnedsättning

Adress: Mariedal 4, 681 95 Kristinehamn

Här finns fem lägenheter och en stuga i anslutning till boendet.

Chef för boendet är Emma Ax. Du når Emma på telefonnummer 0550-88618 eller via mejl.

Du når Mariedal gruppboende på telefonnummer 0550-86920

Adress: Älvängsgatan 55, 681 51 Kristinehamn

Här finns fyra lägenheter och fyra stugor i anslutning till boendet.

Chef för boendet är Cathrine Hjelm. Du når Cathrine på telefonnummer 0550-885 83 eller mejl.

Du når Kurlanda gruppboende på telefonnummer 0550-886 26.

Adress: Rudsnäs 8, 681 95 Kristinehamn

Här finns fyra lägenheter och tre stugor i anslutning till boendet.

Chef för boendet är Emma Ax. Du når Emma på telefonnummer 0550-886 18 eller mejl.

Du når Rudsnäs gruppboende på telefonnummer 0550-880 68.

Adress: Varnumsleden 3, 681 51 Kristinehamn

Här finns sex lägenheter och fyra stugor i anslutning till boendet.

Chef för boendet är Lovelyn Sjöström. Du når Lovelyn på telefonnummer 0550-858 75 eller mejl.

Du når Skäringsbol gruppboende på telefonnummer 0550-886 28.

Adress: Karpgränd 4A (källarplan), 681 41 Kristinehamn

Malmen är en servicebostad med upp till nio lägenheter i bostadskvarteret Malmen. Här erbjuder vi också boendestöd enligt Socialtjänstlagen.

Chef för boendet är Lovelyn Sjöström. Du når Lovelyn på telefonnummer 0550-858 75 eller mejl.

Du når Malmens serviceboende på telefonnummer 0550-884 04.

Adress: Tullportgatan 9, 681 30 Kristinehamn

Här finns sex lägenheter i själva gruppbostaden och ytterligare två i nära anslutning till boendet.

Chef för boendet är Emma Ax. Du når Emma på telefonnummer 0550-886 18 eller mejl.

Du når Tullportens gruppboende på telefonnummer 0550-886 24.

Adress: Södra Staketgatan 6 B, 681 40 Kristinehamn

Här finns fem lägenheter i själva gruppbostaden och ytterligare fyra lägenheter i nära anslutning till boendet.

Chef för boendet är Cathrine Hjelm. Du når Cathrine på telefonnummer 0550-885 83 eller mejl.

Du når Vegas gruppboende på telefonnummer 0550-886 25.

Adress: Värngatan 2 B, 681 52 Kristinehamn

Här finns fem lägenheter inne i boendet samt tre stugor och två lägenheter i anslutning till boendet.

Chef för boendet är Lovelyn Sjöström Du når Lovelyn på telefonnummer 0550-858 75 eller mejl.

Du når Värngatans gruppboende på telefonnummer 0550-886 27.

Kontaktuppgifter

LSS-handläggare

0550- 884 00

Navigatorcenter

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".