Till innehållet

Möteslokaler, kulturlokaler

Här hittar du exempel på lokaler du kan boka för föreningsmöten, föreläsningar och liknande. 

Hörsalen är en möteslokal vid biblioteket. Kommunala förvaltningar och verksamheter kan låna lokalen dagtid.

Föreningar och organisationer som har rätt till bidrag från Kristinehamns kommun kan låna lokalen gratis kvällstid och lördagar.

Utrustning och tillgänglighet

Det får vara som mest 100 personer i lokalen samtidigt.

Hörsalen är utrustad med ljudanläggning. I salen finns också hörselslinga. I anslutning till hörsalen finns ett pentry och två toaletter, varav en RWC-toalett.

Hörsalen når du genom glasentrén där det finns dörröppnare, hiss och ledstråk.

Den som bokar lokalen är ansvarig för att ställa i ordning i lokalen före och efter användandet.

Boka hörsalen

Om du har frågor om hörsalen eller vill boka kan du kontakta biblioteket på telefon 0550-880 80 eller via e-post biblioteket@kristinehamn.se.

Christinateatern är Kristinehamns teater. År 2016 nyinvigdes teatern efter en stor renovering, där foajén, scenen och logerna ställdes i ordning. I salongen finns 277 platser.

Utrustning och tillgänglighet

För fullständig information om teaterns utrustning och tillgänglighet, kontakta Christinateatern Du kan också besöka scenrum.nu, och söka efter Christinateatern där.

Vid huvudentrén finns trapphiss. I foajén finns tre toaletter, varav en RWC-toalett. Hörselslinga finns i salongen.

Boka Christinateatern

Om du har frågor om teatern eller vill göra en bokning kan du kontakta Christinateaterns vaktmästare, telefon 0550–145 75, eller via e-post: info@christinateatern.se

Galleri Vågen är ett kommunalt galleri i konstnärskvarteret Vågen. Här visas tillfälliga utställningar med olika lokala och regionala konstnärer. Ibland kan föreningar eller kommunal verksamhet arrangera samlingsutställningar i galleriet.

På hemsidan www.visitkristinehamn.se kan du få information om pågående utställningar och deras öppettider.

Utrustning och tillgänglighet

Galleriet är utrustat med kokvrå och en toalett. Till galleriet finns ramp från gatan.

Boka Galleri Vågen

Om du har frågor om galleriet, eller själv vill ställa ut, kan du kontakta kommunens kultursamordnare. Du kan också gör en intresseanmälan om att låna galleriet till din utställning kostnadsfritt under en period av max 31 dagar.

 

Kontaktuppgifter

Pernilla Andersson - Tillförordnad samordnare
pernilla.andersson@kristinehamn.se

0550-882 59

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".