Till innehållet

Ventilation, installation eller ändring

ventilation 16.9.jpg

Anmälan behövs 

Om du vill installera ny eller ändra befintlig ventilationsanläggning behöver du göra en anmälan. Du behöver invänta beslut om startbesked innan du påbörjar arbetet.

Anmälan

Du behöver göra en anmälan om

 • du vill installera ett nytt ventilationssystem.
 • du vill göra en större ändring av befintligt system, till exempel att byta aggregat, fläkt eller ventilationskanaler.

Du behöver istället bygglov om

 • åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende. Exempelvis om det behöver installeras aggregat eller ventilationskanaler på byggnadens fasad.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Anmälan
 • Redovisning av ventilationsåtgärden
 • Plan- och sektionsritningar
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Konstruktionsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion
 • Brandskyddsbeskrivning, vid åtgärder som påverkar flera brandceller.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Du kan även läsa mer om anmälanspliktiga åtgärder på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".