Till innehållet

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet passar dig som vill förbereda dig för fortsatta studier till högskole- eller civilingenjör. Det passar också dig som bara vill lära dig mer om teknik och dessutom få en behörighet för högre studier. Programmet ger en god grund för arbete inom många tekniska områden.

Teknikprogrammet i Kristinehamn är certifierat av Teknikcollege, vilket är en kvalitetsstämpel som innebär att vi har hög klass på vår utbildning. Efter examen från programmet har du kunskaper för universitets- och högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap, men även inom andra områden. Utbildningen kommer att utveckla dina kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Du kommer att förstå teknikens roll i samspelet mellan människa, samhälle och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Du jobbar såväl teoretiskt som praktiskt med exempelvis laborationer. Ibland jobbar du enskilt och ibland i projektgrupper. Flera studiebesök på industriföretag ökar motivationen för studierna och i årskurs 2 ingår en veckas praktik (APL) på ett ingenjörsföretag.

Om du tittar på poängplanerna nedan upptäcker du snart vilken omväxlande utbildning det är. Du får lära dig att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna – kort sagt du får kunskaper i hela produktionskedjan och blir en god kreativ problemlösare.

Många av våra elever fortsätter att studera vidare på universitet och högskolor för att bli civil- eller högskoleingenjör, företagare, brandingenjör, lärare  med mera.  En variant är att gå ett fjärde år och bli gymnasieingenjör.

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik 

Ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations-och medieteknik.
Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Teknikvetenskap

Ska ge kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Kontaktuppgifter

Expedition Brogymnasiet

0550-874 16, 0550-883 78

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".