Till innehållet

Flytt av fordon och fordonsvrak

Har du upptäckt bilar eller andra fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade eller är fordonsvrak? Anmäl i så fall det till tekniska förvaltningen, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Med fordonsvrak menas att fordonet är övergivet eller helt utan värde. Att överge ett fordon som läcker farliga vätskor och ämnen är ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning. Det är den som är fordonsägare som är ansvarig för sitt fordon och straffrättsligt ansvarig för bilen.

Flytt av fordon

Om ett fordon lämnas kvar på kommunens mark, gator, parker eller torg kan tekniska nämnden besluta om att fordonet ska tas bort. Fordonsägaren får då betala för det, vilket kostar 750 kronor plus moms och eventuella uppställningskostnader. För flytt av husvagn blir priset 2500 kronor plus moms. 

Om ett fordon har lämnats på privat mark är det den som är fastighetsägare som är ansvarig för att det tas bort. Om du inte får kontakt med ägaren eller om ägaren inte kan flytta på fordonet av andra orsaker kan du höra av dig till tekniska förvaltningen. Kommunen kan då hjälpa till att flytta fordonet, vilket kostar 750 kronor plus moms och eventuella uppställningskostnader. För flytt av husvagn blir priset 2500 kronor plus moms. Fakturan går till dig som äger marken, och du får i din tur fakturera fordonsägaren.

Har din bil tjänat ut?

Uttjänta bilar omfattas av producentansvar. Det innebär att du som bilägare ska kunna lämna din bil för skrotning gratis – om bilskroten ingår som ett mottagningsställe för Bilretur, bilproducenternas nätverk. 85 procent av bilens vikt kan faktiskt återvinnas.

Bilretur tar emot alla bilar för producenternas räkning så länge som det inte saknas värdefulla delar eller om det finns avfall med som inte kommer från bilen. Hitta närmaste bildemonterare hos Bilretur

Du kan även lämna ditt fordon hos en auktoriserad bilskrotare som inte ingår i bilproducenternas nätverk, men då får du själv betala för skrotningen.

Kontaktuppgifter

Offentlig miljö
offentligmiljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Monica Söderlund - trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se

0550-858 65

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".