Till innehållet

Brandskydd ändring

brandsskydd 16.9.jpg

Anmälan behövs 

Om du vill göra ändringar av en byggnad som påverkar byggnadens brandskydd behöver du göra en anmälan. Du behöver invänta beslut om startbesked innan du påbörjar arbetet.

Anmälan

Du behöver göra en anmälan om

  • du vill göra en ändring som avsevärt påverkar byggnadens brandskydd. Det kan exempelvis vara förändring av brandcellsindelning i byggnaden, ändring av utrymningsvägar eller montering av större solcellsanläggningar.

Du behöver istället bygglov om

  • åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Anmälan
  • Plan-, fasad- och sektionsritning
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Förslag på riskbedömning
  • Förslag på kontrollplan

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • Anmälan kontrollansvarig
  • Konstruktionsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Du kan även läsa mer om anmälanspliktiga åtgärder på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".