Till innehållet

Information till fastighetsägare

Från och med 2024 ansvarar Kristinehamns kommun för insamling av förpackningar i flerfamiljshus och samlokaliserade verksamheter.

Det är endast Kristinehamns kommun som får hämta förpackningarna och det är till oss ni ska vända er. Ni får alltså inte använda er av någon annan entreprenör, om de inte fått uppdraget från genom oss.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".