Till innehållet

Djurgårdsparken

Här byggdes ett så kallat miljonprogramsområde med många bostäder i flerbostadshus omkring 1960-70. Till idén om miljonprogrammet hör väl tilltagna allmänna naturparksområden. Här växer mycket tall och det består av stora bruksgräsmattor. Djurgårdsparken fick sitt namn vid stadsfullmäktige år 1959.

Visa parken i vår digitala karta.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".