Till innehållet

Visnum och Visnums-Kil

Utmed Vänerns strand i kommunens södra del ligger Visnum och Visnums-Kil, som sträcker sig från Kolstrandsviken över Medhamnslandet till Revsand. 

Visnum består av en öppen flack dalbygd längs ån Visman, spridd bebyggelse i omgivande skogsmarker och vid Vänern samt tätortsbebyggelse i Björneborg, Bäckhammar och Nybble. Orten Nybble var tidigare administrativt centrum för Visnums kommun, som upplöstes 1971 och till största delen införlivades med Kristinehamns kommun.

I Visnum finns också Värmlands Säby, en gård som är omnämnd redan 1216, då ägd av Riseberga kloster. Den nuvarande huvudbyggnaden av sten byggde 1772-74 ovanpå en äldre källarvåning, och de båda envåningsflyglarna är ett tiotal år äldre. En stor del av huvudbyggnadens inredning är välbevarad från 1700-talets slut. I herrgårdsparken planterades 1979 en äggformad labyrint föreställande Edens lustgård. Värmlands Säby är sedan 1970 byggnadsminne.

Visnums-Kil består av en flack halvö i Vänern med spridda odlingsbygder, unik flora och fauna i skärgården. Här finns flera naturreservat från Inre Kilsviken, Linsön, Prästön, Nötön, Arskagen till Dyrön. Varje område representerar olika och unika växt- och fågellokaler.

De anrika och stora gårdarna – Nynäs, Kilsby, Hygn och Ed - har inriktat sin produktion inom olika specialiteter.  Kött- och livdjursuppfödning inom nöt och får, hjortuppfödning med slakteri och försäljning samt stuteri.

Inom området finns Baggerud med trollingramp, camping och badplats. Visnums-Kils kyrka från 1754 ligger vackert inbäddad i odlingslandskapet. En av kommunens äldsta skolbyggnader från 1840 ligger i Kärr och är allmän samlingslokal. Fastigheten ägs och förvaltas av Visnums och Visnums-Kils hembygdsförening.

Hult och Vike är en fortsättning på det flacka odlingslandskapet utefter Vänerns strand. Mellan Brattsand och Revsand finns förutom stora sommarstugeområden även badplatser och campingplatser.

Hults hamn var historiskt ämnad att bli en stor utskeppningshamn för järnmalm, spannmål och virke samt båtbyggeri, om de i omgivningarna residerande brukspatronerna under 1700- och 1800-talen haft en bättre ekonomisk struktur i sina planer för Hult med omnejd. Idag finns knappt synliga rester av de storslagna byggnaderna.
 
Numera finns campingplats och SMU:s sommarhem i närheten av Hults hamn. Jordbruk och skogsbruk omramar den genuint pittoreska bymiljön i Vike.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".