Till innehållet

Koordinatsystem

Kristinehamns kommun använder koordinatsystemet SWEREF 99 13 30 i plan (horisontellt) och RH2000 i höjd (vertikalt). Systemen är kopplade till det nationella referenssystemet SWEREFF 99 som i sin tur är kopplat till flera internationella referenssystem. Dessa system underlättar användningen av modern mätteknik, till exempel GPS.

I Kristinehamns kommun sker även alla leveranser av geografiskt lägesbunden information i SWEREF 99 13 30 (i plan) och RH2000 (i höjd).

Länkar

Kontaktuppgifter

Marie Sandgren - mätningsingenjör
marie.sandgren@kristinehamn.se

0550-885 63

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".