Till innehållet

Glokala Sverige

Vad är Glokala Sverige?

Glokala Sverige är svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt som handlar om att integrera Agenda 2030 i Sveriges kommuner och regioner.

Agenda 2030 är FN:s globala mål som antogs av FN:s generalförsamling 2015. Alla 193 medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå en social, miljömässig och ekonomisk hållbar värld till år 2030. Agenda 2030 består av 17 globala mål som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Här kan du läsa mer om Glokala Sverige.

Glokala Sverige och Kristinehamns kommun

Kristinehamns kommun är en av 50 kommuner och regioner som under 2020 har antagits i Glokala Sverige. Nu deltar 16 av landets 20 regioner och 130 av landets 290 kommuner i projektet.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att införa en arbetsgrupp för arbetet med Glokala Sverige. Arbetsgruppen ska öka kunskapen om Agenda 2030 i hela den kommunala organisationen. Målet är att vi ska integrera Agenda 2030 i ordinarie styrmodell.

Arbetsgruppens arbete

Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen består av representanter från olika förvaltningar som träffats regelbundet. Arbetsgruppen håller för närvarande på med övningar i form av kartläggning och analyser om vilka mål i Agenda 2030 som kommunen redan arbetar med idag eller som kan kopplas ihop med i Agendan 2030. Exempel på frågor vi diskuterar i gruppen: Vilka globala mål är viktiga för Kristinehamns kommun? Hur kan vi koppla ihop kommunens nuvarande arbete med Agenda 2030? Hur kan vi förändra kommunens arbete så att vi jobbar med Agenda 2030?

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".