Till innehållet

Aktuellt

Arbete Två händer som skakar hand.

Genomgång av företagsklimatet - näringslivsråd juni 2022

Den 3 juni 2022 var det återigen dags för näringslivspolitiskt råd i Kristinehamns kommun. Ansvariga politiker och tjänstepersoner samlades i Kristinehamns inovationsparks nya lokaler och fick en gedigen genomgång av två olika mätningar av företagsklimatet i vår stad.

Näringsliv och arbete

Arbete Två händer som skakar hand.

Företagsklimatet fortsatt på uppgång i Kristinehamn

Kristinehamn visar återigen på en förbättring när Svenskt näringsliv presenterar resultatet av årets enkät kring företagsklimatet 2022. Här kan du ta del av resultatet.

Näringsliv och arbete

Arbete Två händer som skakar hand.

Öppet hus på Vuxenutbildningen

Den 12 maj är du välkommen till öppet hus på Vuxenutbildningen. Kom och prata med vår duktiga personal och få hjälp med att söka till våra utbildningar.

Näringsliv och arbete

Frågor och svar

Det finns många områden där kommunen gör så frekventa inköp att det skulle vara orimligt att upphandla inför varje enskilt inköp. Exempel på sådana avtalsområden är kontorsmaterial, livsmedel och möbler.

Ramavtal innebär att leverantör och kommun genom offentlig upphandling kommer fram till vilka avtalsvillkor som gäller under avtalsperioden (ofta tre, fyra år). Under den tiden är kommunen bunden till att handla från den eller de som har vunnit upphandlingen.

De fasta villkoren i ett ramavtal kan handla om modeller för prissättning, leveranstider, rutiner vid garanti och reklamation, beställningsmöjligheter, utveckling av elektronisk handel, e-faktura, tillhandahållande av statistik osv.

Undrar du vad du som leverantör bör tänka på inför upphandlingar? Bra tips finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Ja, det är jätteviktigt att ställa frågor under anbudstiden om du upplever att något är oklart med upphandlingen, de olika upphandlingsdokumenten eller de krav som vi ställt. Hellre en fråga för mycket än en för lite!

Information som kommer in under anbudstiden delges registrerade anbudsgivare via Visma Tendsign. Det kan vara frågor från andra anbudsgivare, eventuella kompletteringar och andra uppgifter om upphandlingen. Observera att det inte syns vilken leverantör som ställt vilken fråga. Sista dag för att ställa frågor står i förfrågningsunderlaget. Kommunen svarar senast 6 dagar före anbudstidens utgång.

Du måste registrera dig i Visma Tendsign för att kunna hämta aktuella upphandlingar, ställa frågor och ta del av eventuella inkomna frågor och svar och kompletteringar samt lämna anbud.