Till innehållet

Aktuellt

Arbete Två händer som skakar hand.

Resultat för företagsklimatet 2024

Kristinehamn deltar årligen i Svenskt näringslivs enkät kring företagsklimatet. Här kan du ta del av resultatet för 2024.

Näringsliv och arbete

Utbildning En öppen bok.

Svenskt näringsliv lyfter samarbete mellan skolan och Närsam

Samverkan mellan utbildningssektorn och näringslivet spelar en stor roll för att säkra kompetensförsörjningen. Kristinehamn placerar sig högt upp när företagen får betygsätta samarbetet i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om det lokala företagsklimatet. Här kan du läsa Svenskt näringslivs reportage om Kristinehamns satsning för att säkra upp kompetensförsörjningen.

Utbildning och barnomsorg

Arbete Två händer som skakar hand.

Årets bemötare, medarbetare, team och ledare

Nu har vi korat årets vinnare 2023! Vi tycker att det är viktigt att lyfta våra medarbetare, och en del i det arbetet är att lyfta goda exempel och uppmärksamma speciellt goda insatser som görs i vår organisation. Därför har våra anställda sedan 2019 fått chans att nominera årets medarbetare, ledare, bemötare och team.

Näringsliv och arbete

Frågor och svar

Det finns många områden där kommunen gör så frekventa inköp att det skulle vara orimligt att upphandla inför varje enskilt inköp. Exempel på sådana avtalsområden är kontorsmaterial, livsmedel och möbler.

Ramavtal innebär att leverantör och kommun genom offentlig upphandling kommer fram till vilka avtalsvillkor som gäller under avtalsperioden (ofta tre, fyra år). Under den tiden är kommunen bunden till att handla från den eller de som har vunnit upphandlingen.

De fasta villkoren i ett ramavtal kan handla om modeller för prissättning, leveranstider, rutiner vid garanti och reklamation, beställningsmöjligheter, utveckling av elektronisk handel, e-faktura, tillhandahållande av statistik osv.

Undrar du vad du som leverantör bör tänka på inför upphandlingar? Bra tips finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Ja, det är jätteviktigt att ställa frågor under anbudstiden om du upplever att något är oklart med upphandlingen, de olika upphandlingsdokumenten eller de krav som vi ställt. Hellre en fråga för mycket än en för lite!

Information som kommer in under anbudstiden delges registrerade anbudsgivare via Visma Tendsign. Det kan vara frågor från andra anbudsgivare, eventuella kompletteringar och andra uppgifter om upphandlingen. Observera att det inte syns vilken leverantör som ställt vilken fråga. Sista dag för att ställa frågor står i förfrågningsunderlaget. Kommunen svarar senast 6 dagar före anbudstidens utgång.

Du måste registrera dig i Visma Tendsign för att kunna hämta aktuella upphandlingar, ställa frågor och ta del av eventuella inkomna frågor och svar och kompletteringar samt lämna anbud.