Till innehållet

Aktuellt

Arbete Två händer som skakar hand.

Nu öppnar ansökan för årets feriejobb

Hej ungdom! Är du redo för ditt första jobb? Ansökan är öppen till och med den 15 april 2024. 

Näringsliv och arbete

Utbildning En öppen bok.

Redo för nya utmaningar? Sök en yrkeshögskoleutbildning!

Nu har ansökan öppnat till våra yrkeshögskoleutbildningar. Hos oss kan du läsa till medicinsk vårdadministratör eller till lokförare – två utbildningar med goda möjligheter till jobb efter avslutade studier.

Utbildning och barnomsorg

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

Välkommen till jobbmässan 2024

Söker du ett spännande jobb eller sommarjobb? Då borde du komma till Jobbmässan. Under dagen har du möjlighet att träffa ca 30 olika företag och offentliga myndigheter. Ta med ditt CV och var redo för att träffa din framtida arbetsgivare!

Kommun och politik

Frågor och svar

Det finns många områden där kommunen gör så frekventa inköp att det skulle vara orimligt att upphandla inför varje enskilt inköp. Exempel på sådana avtalsområden är kontorsmaterial, livsmedel och möbler.

Ramavtal innebär att leverantör och kommun genom offentlig upphandling kommer fram till vilka avtalsvillkor som gäller under avtalsperioden (ofta tre, fyra år). Under den tiden är kommunen bunden till att handla från den eller de som har vunnit upphandlingen.

De fasta villkoren i ett ramavtal kan handla om modeller för prissättning, leveranstider, rutiner vid garanti och reklamation, beställningsmöjligheter, utveckling av elektronisk handel, e-faktura, tillhandahållande av statistik osv.

Undrar du vad du som leverantör bör tänka på inför upphandlingar? Bra tips finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Ja, det är jätteviktigt att ställa frågor under anbudstiden om du upplever att något är oklart med upphandlingen, de olika upphandlingsdokumenten eller de krav som vi ställt. Hellre en fråga för mycket än en för lite!

Information som kommer in under anbudstiden delges registrerade anbudsgivare via Visma Tendsign. Det kan vara frågor från andra anbudsgivare, eventuella kompletteringar och andra uppgifter om upphandlingen. Observera att det inte syns vilken leverantör som ställt vilken fråga. Sista dag för att ställa frågor står i förfrågningsunderlaget. Kommunen svarar senast 6 dagar före anbudstidens utgång.

Du måste registrera dig i Visma Tendsign för att kunna hämta aktuella upphandlingar, ställa frågor och ta del av eventuella inkomna frågor och svar och kompletteringar samt lämna anbud.