Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Aktuellt

Fortsatt positivt Cityindex för Kristinehamn

Cityindex är en rikstäckande kartläggning av alla Sveriges stadskärnor som mäter utvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service. Undersökningen görs av Handels utredningsinstitut och det är tredje året som vi har beställt mätningen för att kunna följa utvecklingen över tid och kunna jämföra oss med andra stadskärnor.

Näringsliv och arbete

Stort intresse för värmländsk mat på helgens Smaka på Värmland

I helgen hölls den stora matfestivalen Smaka på Värmland för nionde året i rad. Smaka på Värmland är ett av Värmlands största matevenemang och lockade många besökare såväl som utställare, försäljare och kändiskockar.

Kultur och fritid

Förbättra ditt företags lönsamhet och minska klimatpåverkan!

Driver du företag och har en energianvändning under 300 megawattimmar?
Förbättra ditt företags lönsamhet och minska klimatpåverkan!

Bygga, bo och miljö

Frågor och svar

Det finns många områden där kommunen gör så frekventa inköp att det skulle vara orimligt att upphandla inför varje enskilt inköp. Exempel på sådana avtalsområden är kontorsmaterial, livsmedel och möbler.

Ramavtal innebär att leverantör och kommun genom offentlig upphandling kommer fram till vilka avtalsvillkor som gäller under avtalsperioden (ofta tre, fyra år). Under den tiden är kommunen bunden till att handla från den eller de som har vunnit upphandlingen.

De fasta villkoren i ett ramavtal kan handla om modeller för prissättning, leveranstider, rutiner vid garanti och reklamation, beställningsmöjligheter, utveckling av elektronisk handel, e-faktura, tillhandahållande av statistik osv.

Undrar du vad du som leverantör bör tänka på inför upphandlingar? Bra tips finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Ja, det är jätteviktigt att ställa frågor under anbudstiden om du upplever att något är oklart med upphandlingen, de olika upphandlingsdokumenten eller de krav som vi ställt. Hellre en fråga för mycket än en för lite!

Information som kommer in under anbudstiden delges registrerade anbudsgivare via Visma Tendsign. Det kan vara frågor från andra anbudsgivare, eventuella kompletteringar och andra uppgifter om upphandlingen. Observera att det inte syns vilken leverantör som ställt vilken fråga. Sista dag för att ställa frågor står i förfrågningsunderlaget. Kommunen svarar senast 6 dagar före anbudstidens utgång.

Du måste registrera dig i Visma Tendsign för att kunna hämta aktuella upphandlingar, ställa frågor och ta del av eventuella inkomna frågor och svar och kompletteringar samt lämna anbud.