Till innehållet

Aktuellt

Arbete Två händer som skakar hand.

Uppgång för företagsklimatet i Kristinehamn

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. För fjärde året i rad klättrar Kristinehamn som tagit sig till plats 111. 

Näringsliv och arbete

Arbete Två händer som skakar hand.

Hur går det för vår stadskärna?

Välkommen att delta när Närsam tillsammans med Fastighetsägarna bjuder in till årets presentation av Cityindex för Kristinehamn. I Cityindex 2022 kommer vi se hur väl Kristinehamn och andra stadskärnor återhämtat sig efter coronapandemin, vilket blir en viktig mätpunkt för fortsatta strategier. 

Näringsliv och arbete

Bygge En hammare och en skiftnyckel som korsar varandra.

Utökade telefontider på bygglov

Vi utökar vår service till dig som bor och verkar i Kristinehamn. Från och med 1 september når du våra bygglovshandläggare redan från klockan 8 på morgonen.

Bygga, bo och miljö

Frågor och svar

Det finns många områden där kommunen gör så frekventa inköp att det skulle vara orimligt att upphandla inför varje enskilt inköp. Exempel på sådana avtalsområden är kontorsmaterial, livsmedel och möbler.

Ramavtal innebär att leverantör och kommun genom offentlig upphandling kommer fram till vilka avtalsvillkor som gäller under avtalsperioden (ofta tre, fyra år). Under den tiden är kommunen bunden till att handla från den eller de som har vunnit upphandlingen.

De fasta villkoren i ett ramavtal kan handla om modeller för prissättning, leveranstider, rutiner vid garanti och reklamation, beställningsmöjligheter, utveckling av elektronisk handel, e-faktura, tillhandahållande av statistik osv.

Undrar du vad du som leverantör bör tänka på inför upphandlingar? Bra tips finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Ja, det är jätteviktigt att ställa frågor under anbudstiden om du upplever att något är oklart med upphandlingen, de olika upphandlingsdokumenten eller de krav som vi ställt. Hellre en fråga för mycket än en för lite!

Information som kommer in under anbudstiden delges registrerade anbudsgivare via Visma Tendsign. Det kan vara frågor från andra anbudsgivare, eventuella kompletteringar och andra uppgifter om upphandlingen. Observera att det inte syns vilken leverantör som ställt vilken fråga. Sista dag för att ställa frågor står i förfrågningsunderlaget. Kommunen svarar senast 6 dagar före anbudstidens utgång.

Du måste registrera dig i Visma Tendsign för att kunna hämta aktuella upphandlingar, ställa frågor och ta del av eventuella inkomna frågor och svar och kompletteringar samt lämna anbud.