Till innehållet

Parkering

parkering 16.9.jpg

Bygglov kan behövas 

Du behöver bygglov för att anlägga, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus. För parkeringsplatser till en- och tvåbostadshus finns dock vissa undantag från lovplikten.

Bygglov

Du behöver bygglov om

  • du vill anlägga parkeringsplatser utomhus.

Du behöver inte bygglov om

  • du vill göra 1–2 parkeringsplatser vid ett en- eller tvåbostadshus, om parkeringsplatserna är avsedda för bostadens egna behov.
  • marken i detaljplanen är avsatt till gata eller väg eller om parkeringsplatsen görs med stöd av väglagen (SFS 1971:948).

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Situationsplan
  • Markplaneringsritning eller sektioner som redovisar eventuella markförändringar
  • Förslag på riskbedömning
  • Förslag på kontrollplan

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om parkeringsplatser på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".