Till innehållet

Bergslagens artilleriregemente A 9

Bergslagens artilleriregemente A 9 är tillbaka i Kristinehamn. Den 15 december 2020 beslutade riksdagen om en återetablering och 4 december 2022 återinvigdes regementet.

Bergslagens artilleriregemente är ett av de fem nya regementen samt en ny flygflottilj som riksdagen beslutade om återetablering i Försvarsbeslut 2020. Återetableringen är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan.

A9 i Kristinehamn ska enligt Regeringens beslut börja byggas upp under åren 2021 – 2025, och nå full kapacitet någon gång under perioden 2026 – 2030. Det handlar om en successiv utveckling, och regementet kommer växa fram.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".