Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Allemansrätten

Äntligen är sommaren här och med sommaren kommer många frågor om allemansrätten och vad som gäller vid olika typer av aktiviteter som ex eldning, klättring, plockning av naturprodukter, elcyklar, enskilda vägar, hemfridszon, och ridning.
 
Allemansrätten ger oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen utan att fråga markägaren om lov. Rättigheterna medför också skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i naturen.  Att cykla, rida, bada och vandra i naturen med mera ingår i allemansrätten.
 
Naturvårdsverket har tagit fram information om allemansrätten på flera olika språk. Informationen finns dels på Naturvårdsverkets hemsida, och dels som broschyrer som kan laddas ner som pdf-filer eller beställas gratis (endast porto tillkommer). Nedan finns länkar till denna information och även till viss annan information.
 
Information om vad som gäller vid olika typer av aktiviteter: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/
 
Eldning och allemansrätt – folder på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida: https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Eldning-och-allemansratt/

Informationsmaterial om allemansrätten på svenska: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/

Informationsmaterial om allemansrätten på andra språk: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/
 
 
Ny publikation om allemansrätten som riktar sig till alla som vi lära sig mer om allemansrätten, och framförallt till de som arbetar med naturvägledning.
 
 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".