Till innehållet

Mat och måltider

Måltidsorganisationen i Kristinehamns kommun lagar mat till barnen i förskolan, eleverna i grundskolan och gymnasiet samt omsorgstagarna i äldreomsorgen. Varje dag serverar vi cirka 3500 luncher. All mat lagas på plats i 14 av kommunens 18 kök som tillhör kost- och serviceavdelningen.

Menyer

Mat i förskola och skola

Mat på särskilt boende

Hållbara måltider

I de globala målen – Agenda 2030 behöver vi alla göra insatser för att minska miljöpåverkan och uppnå en hållbar planet. I Kristinehamns kommun finns politiskt antagna mål om hur vi ska arbeta för att våra måltider ska vara hållbara:

  • Aktivt arbeta med att minska matsvinnet i kommunens alla verksamheter.
  • Aktivt arbeta med att öka andelen vegetabilier och säsongsanpassa måltiderna.
  • Behålla andelen ekologiska livsmedelsinköp om 35 procent och om det är möjligt inom befintlig budget öka 2,5 procent per år till och med år 2030.
  • Arbeta mot att öka andelen lokala producenter utifrån den nationella livsmedelsstrategin.

Ett aktivt arbete för klimatsmarta måltider och ett minskat matsvinn är en del av vår vardag. Vi arbetar aktivt med menyplaneringen och val av maträtter, vi väljer råvaror med omsorg, mäter och registrerar matsvinn dagligen i våra kök.

Måltidsmodellen- En bra måltid är mer än bara maten på tallriken

I Kristinehamns kommun jobbar vi efter Måltidsmodellen. Den består av sex olika områden, som alla är viktiga för att de offentliga måltiderna ska skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling.

Bild som visuellt beskriver ledorden i tallriksmodellen som är; god, integrerad, trivsam, miljösmart, närinsriktig och säker.

Läs mer:
Måltidsmodellen (livsmedelsverket.se)

Kristinehamns kommuns kost- och måltidspolicy

Kontaktuppgifter

Johanna Nygaard - Måltidsutvecklare
Johanna.nygaard@kristinehamn.se

0702-358754

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".