Till innehållet

Adresser och lägenhetsnummer

Adresser

Varje byggnad ska ha en adress som kommunen fastställer - en så kallad belägenhetsadress. Den består i regel av gatunamn och adressnummer inom tätorterna. På landsbygden består den för det mesta av bynamn och adressnummer eller gårdsnamn. Posten beslutar sedan om postnummer och postort.

Har du flyttat och är i behov av en ny adress? Här kan du beställa en ny adress direkt. 

Adress - Beställning

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss via kontaktuppgifterna här nedanför.

Lägenhetsnummer

Du som äger flerbostadshus eller småhus med fler än en lägenhet ska rapportera till kommunen om det blir någon förändring i lägenhetsbeståndet, som till exempel nybyggnad, ändrad användning eller ombyggnad, sammanslagning och rivning. Det gör du genom att fylla i en ajourhållning. Logga in som medborgare och fyll i nya uppgifter.

Ajourhållning av lägenhetsregistret

Alla uppgifter om Sveriges bostäder ska föras in Lantmäteriets lägenhetsregister. Det är lagstadgat i lagen om lägenhetsregister. De uppgifter som du skickar in i ajourhållningen förs automatiskt över till Lantmäteriet.

Idag när alla som bor i ett flerbostadshus är folkbokförda på sin respektive lägenhet blir det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för samhällsplanering och forskning.

Lantmäteriet ansvar för både adress- och lägenhetsregistret, men det är kommunen som uppdaterar registret.

Kontaktuppgifter

Madelene Olsson - teknisk lantmätare
madelene.olsson@kristinehamn.se

0550-885 66

Marie Sandgren - mätningsingenjör
marie.sandgren@kristinehamn.se

0550-885 63

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".