Till innehållet

Malmenparken

Här är en park som kom till på 1950-talet i samband med att bostadskvarteret Malmen byggdes. Parken fick sitt namn i ett beslut i stadsfullmäktige 1955. Här fanns tidigare en välkänd konstnärs lekskulptur, "Tuffsen", av Egon Möller-Nielsen. Det första exemplaret sattes upp 1949 i Humlegården i Stockholm. Ett exemplar hamnade i Kristinehamn, men förstördes i maj 2003 enligt uppgift. Idag tjänar parken som en grön allmänning i bostadsområdet Malmen och kan också vara värdefull vid dagvattenhantering eftersom marknivån i området är låg.

Visa parken i vår digitala karta

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".