Till innehållet

Relationen en stark skyddsfaktor

Visste du att skyddsfaktorer är de saker som ökar barnets möjligheter att klara motgångar i livet. Riskfaktorer är det som ökar risker för problem i livet. Ju fler skyddsfaktorer ett barn har desto bättre skydd. Det är därför bra att tänka på att stärka skyddsfaktorer kring sitt barn. Det finns flera olika skyddsfaktorer både hos barnet och familjen, men också i samhället och skolan. Forskning visar att skolframgång är den starkaste skyddande faktorn för alla barn. Men en god relation till sina föräldrar är också en mycket stark skyddsfaktor. Skyddsfaktorer kan bli som ett skydd, ett slags vaccin för bland annat hälsa, ekonomi och goda relationer.

Tid tillsammans

Hur stärker man då relationen till barnet? Beroende på ålder och situation varierar svaren. Men generellt gäller att vara nyfiken på sitt barn, dess tankar, känslor och liv. Barn, oavsett ålder behöver bli sett, lyssnad på och berörd. Saker som stärker relationen är bland annat tid tillsammans och positiv gränssättning.

Negativa reaktioner

I vissa perioder är konflikter mer vanliga. Då är tjat, bråk och skäll vanligt förekommande.

Vissa saker som vi vuxna gör av god vilja, men som ofta försämrar en negativ situation är just vårt sätt. När vi reagerar negativt (tex med ilska, straff, avståndstagande eller skapande av skuldkänslor) på vad barn/ungdomen berättar eller gör kan det leda till att barn och unga vänder sig bort mer och vi får inte till samtal.

Träna på att visa intresse

Att träna sig på att behålla lugnet och hålla en låg konfliktnivå är framgångsrikt. Känslor smittar och det är bra att ha koll på sina egna känslor, om du kan hålla dig lugn ökar möjligheten för att ditt barn också kan det. Även när ditt barn ”tappar det” kan du träna på att själv vara lugn. Vuxna kan träna på att visa stöd, intresse och engagemang.

Ibland kan det vara bra att tänka på att barnets/den unges hjärna och konsekvenstänk inte är färdigutvecklade. Barn och unga är inte vuxna. Det är viktigt att komma ihåg det.

Några andra skyddsfaktorer:

  • Att vuxna har förmåga att reagera, tolka och svara bra på barnet.
  • Att det är ett positivt familjeklimat.
  • Att familjen ger omsorg och skydd.
  • Att ha rutiner.
  • Att ha organiserade aktiviteter, som leds av vuxna.
  • Stöttande och bekräftande vuxna utanför familjen.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".