Till innehållet

Reklam och affischering

För att affischera på offentliga platser krävs att du har ett polistillstånd.

Du som affischerar har ansvaret för att det inte placeras trafikfarligt eller siktskymmande och platserna ska återställas efter användandet. Detta tillstånd gäller enbart markupplåtelse, och vill man nyttja fasta föremål som till exempel staket, husfasader eller träd måste du ha tillstånd från den som äger eller förvaltar föremålet du vill affischera på. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".