Till innehållet

Handlingsplan för stadskärna

Centrumgruppen ska genom samverkan jobba mot målet att förverkliga vår vision om Kristinehamns kommuns stadskärna. Ett första och mycket viktigt steg var att tillsammans ta fram en handlingsplan, som innehåller en redovisning av prioriterade åtgärder, finansiering, tider och ansvar utifrån viljeinriktningen i visionen.

Här kan du läsa Handlingsplan 2019-2030

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".