Till innehållet

Unikum – följ ditt barn i förskolan & skolan

Unikum skärmbilder

I Unikum kan du som vårdnadshavare ta del av dokumentation som handlar om ditt barns lärande.
För att logga in i Unikum krävs:

  • En dator eller smartphone/surfplatta med appen Unikum Familj
  • Mobilt BankID/BankID eller e-legitimation från Telia (läs mer på www.bankid.com respektive www.telia.se)

Logga in på Unikum

Unikum i förskolan

I förskolan i Kristinehamn används Unikum till att:

  • Dokumentera ditt barns utveckling
  • Berätta om förskolans undervisning
  • Informera dig som vårdnadshavare kring praktiska saker som rör förskolan
  • Förbereda, genomföra och dokumentera utvecklingssamtal

För hantering av barnets schema och frånvaro så ska du använda Edlevo. Läs mer här.

Unikum på grundskolan och i gymnasiet

I grundskolan och gymnasiet i Kristinehamn används Unikum till att:

  • Dokumentera ditt barns kunskapsutveckling och eventuella stödinsatser som sätts in av skolan
  • Informera dig som vårdnadshavare kring praktiska saker som rör skolan
  • Förbereda, genomföra och dokumentera utvecklingssamtal

För barn som går i grundskolan så ska du använda Edlevo för att hantera ditt barns frånvaro och lägga schema för fritids. Läs mer här.

I gymnasiet så används Skola24 för frånvarohantering. Läs mer här.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".