Till innehållet

Transporttillstånd

Transporttillstånd gäller för tunga, breda eller långa fordon. Har du en transport som är extra tung, lång eller bred så måste du söka om undantag (dispens) för den.

Trafikverkets hemsida finns mer information om vilka bestämmelser som finns när det gäller fordons vikt, bredd och längd. Du kan också läsa om hur du ansöker om dispens.

  • Om transporten går genom flera kommuner så ska du skicka in ansökan direkt till Trafikverket
  • Om transporten bara går inom Kristinehamns kommun och på Trafikverkets vägar skickar du blanketten till kommunen på mejl (se nedan) eller per post: Sandra Norberg, Brigadvägen 3, 681 55 Kristinehamn

Kontaktuppgifter

Offentlig miljö
offentligmiljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Sandra Norberg - driftadministratör
sandra.norberg@kristinehamn.se

0550-881 06

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".