Till innehållet

Personlig assistans

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och är under 65 år kan du ha rätt till personlig assistans. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer. Du kan till exempel få hjälp med att sköta din hygien, klä på dig, äta, förflytta dig, kommunicera med andra, göra inköp och utöva fritidsaktiviteter.

Du kan läsa mer om personlig assistans på Försäkringskassans hemsida

Hur ansöker jag om personlig assistans?

Kommunen ansvar för beslut och assistanskostnader för hjälp med grundläggande behov, som är under 20 timmar per vecka. Grundläggande behov är till exempel personlig hygien, mat, av- och påklädning.

Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt. 

Ansök om assistans hos Försäkringskassan

Val av assistansanordnare

Du som har blivit beviljad personlig assistans kan välja själv vem som ska utföra assistansen. Det kan vara kommunens anordnare, ett privat företag eller ett kooperativ. Det finns också möjlighet att själv vara arbetsgivare för sina assistenter. Ett avtal skrivs mellan dig och din assistansanordnare kring utformning, schemaläggning och genomförande. Assistansanordnaren svarar då för det praktiska kring anställning, löneutbetalning, personal och administration.

Privata företag och kooperativ hittar du genom att söka på personliga assistenter eller assistansutförare i Inspektionen för vård och omsorgs register.

Kristinehamns kommun som anordnare av din personliga assistans

Vår verksamhet ska vara grundad på respekt för din självbestämmanderätt och integritet. I största möjliga utsträckning ges du inflytande och medbestämmande över din personliga assistans. Vi planerar din assistans tillsammans med dig och tar ansvar för att du får den hjälp du blivit beviljas. Den personliga assistansen ska ge dig möjlighet att öka din livskvalitet och ta del av vad samhället har att erbjuda.

Här hittar du avtalet som Kristinehamns kommun tecknar med dig som väljer oss som anordnare
Dokument: Avtal (PDF) Läggs in senare

Planering

För att kunna utföra din assistans så behöver vi ta del av den utredning och det beslut som fattats av Försäkringskassan eller kommunen. Du behöver också meddela Försäkringskassan att betala ut assistansersättning till Kristinehamns kommun.

När du väljer Kristinehamns kommun som anordnare av din assistans så överlämnar du också arbetsgivaransvaret till oss. Vi ansvarar för rekrytering och anställning av assistenter, lönesättning, arbetsledning, schemaläggning, arbetsplatsmöten, kompetensutveckling och åtgärder för att tillgodose kraven på en god arbetsmiljö.

Genomförande

Utifrån ditt beslut planerar vi tillsamman din assistans och upprättar en så kallad genomförandeplan som sedan följs upp två gånger per år. I genomförandeplanen ska det framgå hur den personliga assistansen skall utföras. Utifrån denna sker sedan löpande dokumentation av utförandet. 

Rekrytering och personal

Det är vi som har arbetsgivaransvaret och därmed också vi som rekryterar dina personliga assistenter. Det är dock givetvis viktigt för oss att du känner dig nöjd och att det fungerar bra. Vi anställer endast personer som vi anser är lämpliga för att kunna garantera en god kvalitet. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar med personalen och de erbjuds även kompetensutveckling efter behov.

Ersättning och kostnader

Vi tar hand om den ersättningen som kommer med beslutet om personlig assistans. Ersättningen används till lönekostnader, administrationskostnader och assistansomkostnader. Varje månad redovisar vi in assistanstid till Försäkringskassan. Du godkänner dessa genom att skriva på den räkning som kommunen skickar till dig.

Tystnadsplikt och Lex Sarah

Alla assistenter har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Vi är också enligt lag skyldiga att anmäla allvarliga missförhållanden som rör en person som får insats enligt LSS, så kallad Lex Sarah.

Avslut

Om du vill säga upp din personliga assistans hos oss vill vi att du meddelar detta skriftligen till ansvarig enhetschef. Uppsägningstiden är tre månader.

Synpunkter och klagomål

Vi vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför är dina åsikter viktiga för oss. Kontakta ansvarig enhetschef eller klicka på länken nedan för att lämna synpunkter eller klagomål.

Vill du veta mer?

Om du har fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Ansök om assistans hos Försäkringskassan (öppnas i ny sida)

Kontaktuppgifter

Navigatorcenter

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".