Till innehållet

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av inomhusklimatet och ventilationssystemet i en byggnad. Kontrollen ska göras vart tredje eller vart sjätte år beroende på användning och ventilationstyp. Det är obligatoriskt att göra en ventilationskontroll innan du använder ett ventilationssystem för första gången. 

Kommunen sköter tillsynen av OVK

Kommunen bevakar att byggnader har genomgått en OVK och att fastighetsägaren åtgärdar eventuella brister. Om fastighetsägaren inte gör det, kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om att förelägga att fastighetsägaren ska låta utföra OVK eller åtgärda eventuella brister. Det betyder att nämnden kräver att fastighetsägaren gör kontrollen och att fastighetsägaren kan få betala extra avgifter för att detta inte utförts korrekt.

Intervaller för OVK

Det är obligatoriskt för dig som äger en byggnad att göra en ventilationskontroll innan du använder ventilationssystemet för första gången. Det gäller också vid större ombyggnationer.
Förutom vid nybyggnad och ombyggnad ska du också göra regelbundna ventilationskontroller. Hur ofta beror på typ av byggnad och ventilationssystem.


Kontrollintervall

Byggnad och typ av ventilation

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S-, F- och FX-ventilation

  3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT- och FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F- och FX-ventilation

  6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-ventilation.

  6 år

En- och tvåbostadshus med FX, FT och FTX-ventilation.

Endast kontroll vid nybyggnad eller nyinstallation

Ventilationstyper

S = Självdragsventilation

F = Frånluftsventilation

FX = Frånluftsventilation med värmeåtervinning

FT = Från- och tilluftsventilation

FTX = Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning

Undantag från OVK

Du behöver inte ventilationskontrollera följande byggnader:

   • en- och tvåbostadshus med självdragsventilation (S)
   • en- och tvåbostadshus med mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning (F)
   • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande
   • industribyggnader.
    Dessa byggnader kräver en förstagångsbesiktning, men du behöver inte regelbundet kontrollera ventilationen:
   • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation (FT)
   • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)
   • en- och tvåbostadshus med frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX).

Skicka in protokoll

Efter utförd kontroll ska protokollet skickas in till kommunen på stadsbyggnad@kristinehamn.se. På samma adress går det även att begära ut protokoll.

OVK-protokoll är allmän handling

Ett OVK-protokoll är en allmän handling. Du kan begära ut tidigare protokoll genom att mejla oss på stadsbyggnad@kristinehamn.se. Glöm inte att skriva vilken fastighet och adress det gäller.

Senareläggning av återkommande besiktning, OVK

Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnadsnämnden besluta att senarelägga en OVK. Särskilda skäl kan vara att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd. Exempel på sådana ändringsåtgärder är en ombyggnation, ändring av ventilationen eller att en byggnad eller lokal inte är i bruk.

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".