Till innehållet

Ansvariga politiker och chefer

Politiker

Det är kulturnämnden som har hand om kulturfrågor i kommunen, till exempel bibliotek, museum och liknande.

Tekniska nämnden är ytterst ansvarig för de flesta frågor som rör fritidsaktiviteter.

Näringslivssamverkan har ansvaret för frågor om turism och besöksnäring.

Chefer och verksamhetsansvariga inom kultur

Kulturchef är Maria Lobell, som du når på telefonnummer 0550-880 70.

Biblioteket

Bibliotekschef är Lena Saltberg, som du når på telefonnummer 0550-880 72.

Kristinehamns konstmuseum

Kulturchef är Maria Lobell, som du når på telefonnummer 0550-880 70.

Kristinehamns Historiska - Museum och Bildarkiv

Intendent och museiansvarig är Lena Örtlund, som du når på telefonnummer 0550-883 53.

Chefer och verksamhetsansvariga inom fritid och turism

Teknisk chef är Andreas Rudsvik, som du når på telefonnummer 0550-881 12.

Ansvarig för fritidsfrågor är tillförordnad chef för offentlig miljö Tommy Svärd, du nå honom på 0550-881 81. 

Madelen Richardsson är ansvarig chef för turism- och besöksnäringsverksamheten. Du når henne på 0550-858 66.

Du kan mejla till alla chefer genom att klicka på deras respektive namn. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".