Till innehållet

Nybble

Ungefär 25 kilometer söder om Kristinehamn efter riksväg 26 ligger Nybble, en gammal skogs- och lantbruksbygd som förr dominerades av Värmlands Säby Herrgård. Värmlands Säby har anor från 1500-talet.

Nybble är idag en by med lanthandel och vårdcentral i ett område med modernt jord- och skogsbruk. Här finns också ett antal andra entreprenörer så som hotell, vandrarhem, restaurang, handelsträdgård med mera.

I närområdet finns sjöarna Vänern och Skagern med fina vatten och stora möjligheter att fiska till exempel lax och gös. Bygden kan erbjuda naturreservat med vandringsleder i ekhagar med mycket rik flora och fauna.

Samlingspunkten i området är Bygdegården och den gamla skolan från 1800-talet. Här finns tennis- och boulebana och möteslokaler, här anordnas till exempel populära grillfester, bingokvällarna samt tipspromenader, här finns också vävstuga och terapiverksamhet.

För bygdens barn finns fritidsverksamhet, fotbollsplan och lekplats. 

Nybble har en aktiv intresseförening, hemslöjdsförening och grannsamverkan.

Visnums kyrka byggd i trä från början av 1700-talet ligger intill riksväg 26, här ligger prästgården som också bedriver café, sång och musikträffar.

Nybbles servicepunkt hittar du på ortens lanthandel. Hit kan du komma för att träffas över en fika, göra dina ärenden över nätet med fritt Wi-Fi, ta del av information eller lämna tillbaka låneböcker. Här finns även en förslagslåda där du kan lämna synpunkter och förslag om servicepunkten. Tillsammans med all den övriga service butiken erbjuder är den ett viktigt nav för er boende och besökare. Utgångspunkten är en bibehållen och utökad service på landsbygden och dess ort. Innehavaren av servicepunkten finns här för att hjälpa dig.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".