Till innehållet

Marieberg

marieberg karta 16.9_800px.jpg

Typ av verksamhet

Området tillåter nybyggnation kopplat till idrottsändamål.

Tidsplan

Markanvisning sker löpande.

Pris

Markpriset i området är ej beslutat.

Markanvisning

Kommunen tar löpande in intresseanmälan för markanvisning, kontakta ansvarig handläggare. 

Områdesbeskrivning

I det sjönära området Marieberg finns en 2 100 kvm stor mark som tillåter nybyggnation kopplat till idrottsändamål. Marken ligger ca 2 km från centrum i anslutning till en befintlig idrottshall på Dr. Enwalls väg. Närmaste avfart från E18 ligger ca 1 km från platsen.

Mariebergsområdet är kanske mest känt för den mentalsjukvård som bedrivits där sedan slutet av 1800-talet fram till våra dagar. Området har under de senaste åren utvecklats till ett nytt attraktivt bostadsområde. Här finns tillgång till fungerande infrastruktur för gång, cykel och biltrafik.

I området gäller detaljplan för Marieberg (Norr).

Mer information

Se detaljplan i vårt planregister

Visa i karta

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".