Till innehållet

Rehabilitering

Om du är i behov av rehabilitering hemma eller på ett särskilt boende kan du få hjälp via Kristinehamns kommuns rehabiliteringsinsatser. Detta gäller dig som är 16 år eller äldre.

Målet med rehabiliteringen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vilka arbetar på rehabenheten?

På rehabenheten arbetar legitimerade fysioterapeuter, arbetsterapeuter och hjälpmedelstekniker. Även en bostadsanpassningshandläggare finns i verksamheten på halvtid.

Rehabenhetens personal ansvarar till exempel för funktions- och aktivitetsbedömningar, rehabilitering samt för utprovning, förskrivning, hantering och specialanpassning av medicinska produkter. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan efter bedömning skriva intyg till ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Vad kan jag få hjälp med?

Du kan få hjälp med många olika saker när du tar kontakt med rehabenheten. Insatserna består ofta av bedömning, behandling och träning. Här är några andra exempel:

  • utprovning och förskrivning av hjälpmedel
  • handledning av personal
  • konsultation vid arbetsmiljöinsatser
  • rådgivning vid till exempel förflyttningssvårigheter

Musikrytmik

Kristinehamns kommun erbjuder musikrytmik till dig som har afasi som följd efter en stroke. Genom sång och rytmik får du möjlighet att jobba med ditt språk. Det finns även möjlighet att prova på Ronnie Gardiner Method, RGM-metoden där hjärnan stimuleras till återhämtning och utveckling.

Kontaktuppgifter

Rehabilitering servicetelefon

0550-885 27 telefontid mån, tis, tor, fre 08.00-09.00, ons 13.00-14.00.

Carina Svahn - musikterapiledare
carina.svahn@kristinehamn.se

0550-885 02 telefontid tisdagar och torsdagar 8-13

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".