Till innehållet

Uterum

uterum 16.9.jpg

Bygglov kan behövas 

Om du vill bygga ett nytt uterum på ett en-och tvåbostadshus eller glasa in en befintlig uteplats kräver det oftast bygglov.

Bygglov

Du behöver bygglov om du vill

 • bygga ett helt nytt uterum.
 • bygga in en befintlig altan.
 • glasa in ett befintligt skärmtak.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Attefallstillbyggnad

Det finns ett undantag från kravet på bygglov när du vill göra en tillbyggnad. Då handlar det om en så kallad attefallstillbyggnad för en- och tvåbostadshus. Det innebär att du kan göra en tillbyggnad som är max 15 kvadratmeter utan att du behöver söka bygglov. Däremot behöver du fortfarande skicka in en anmälan och få startbesked.

Varken bygglov eller anmälan

På vissa platser kan man göra en liten tillbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utan bygglov eller anmälan. Detta gäller endast om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen".

Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska kunna byggas utan bygglov eller anmälan:

 • tillbyggnaden ska göras utanför ett område med detaljplan,
 • den ska göras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen",
 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus,
 • tillbyggnaden ska vara liten,
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns eller närmare om grannen medger det.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

I vissa fall behöver du även följande handlingar:

 • Anmälan av kontrollansvarig
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritningar
 • Brandskyddsbeskrivning

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om tillbyggnad på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".