Till innehållet

Detta har vi gjort hittills med centrumpengen

2020, första året med en särskild pott för investering i stadskärnan gick pengarna till att bekosta möbleringen till torgen. Arbetet med centrumförbättringar fortsatte med implementeringen av åtgärder längs Kungsgatan. Diskussionsunderlaget och planeringen resulterade i förändringar på tre specifika platser längs gatan. Tanken har också varit att stråket som sammanbinder Norrtull med Södertull ska vara som en röd tråd där uttrycket genom nya sittplatser, blomsterurnor samt belysning hänger ihop och kan få vara lite mer påkostat. Som en del av detta med att knyta ihop stråket köptes blomsterbollar in som halvårsvis har fått hänga i linspann för att signalera vår huvudaxel i det kommersiella stråket i stadskärnan.   

Funktion och estetik läng med Kungsgatan

I korsningen Kungsgatan/Tegelslagargatan har vi skapat mer av en mötesplats genom att rama in platsen med fyra sittbänkar med möjlighet att sitta åt två håll. Med blomsterurnor och ny   så lyfter vi fram korsningen som en naturlig mötesplats och vidare in längs Tegelslagargatan har två planteringskärl med sittbänkar monterats som välkomnar besökaren in mot entrén till Vintergatan. Längre ned längs Kungsgatan där gaturummet öppnar upp sig mot parkeringsplatsen har vi arbetat med estetik och funktionalitet genom att sätta upp genomsiktliga avskärmningar med sittmöjligheter där växtligheten också kommer in som ett element.

Upprustning av Lyrantorget

Upprustningen startade redan tidigare med byggnationen av en liten lekplats nere vid Lyrantorget nära entréporten Södertull. Lekplatsen blev ett positivt tillskott i stadsmiljön och efter det har vi kompletterat med ett trädäck som kan fungera som både scenyta vid evenemang och annars som sittplats. På scenen har vi placerat ett belysningsträd som kan dekoreras med hjärtan och lysa upp vid speciella tillfällen och högtider, som vid jul tillexempel.  

Belysning

Vi har utgått från handlingsplanen och arbetat med att få till fasadbelysning där Rådhuset som är kommunens egen byggnad är först ut, där vi har ett tänk att inspirera övriga fastighetsägare i stadskärnan att jobba med fasaderna. Inför julen 2023 har vi också investerat i ny juldekoration i form av bland annat nya julgransslingor till de granar som placeras centralt på södra torget, i stadsparken samt i Järnvägsparken.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".