Till innehållet

Tomtkarta

En tomtkarta använder du för att rita ut en situationsplan. En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten) ovanifrån. Den innehåller byggnader och omgivning samt planerad byggnation med mått. En sådan plan har du bland annat användning av när du söker bygglov eller anmäler värmepump. 

Här kan du ladda ner din tomtkarta

Att ladda ner tomtkarta från vår webbplats är gratis. Om du vill ha hjälp med att ta ut tomtkartan kan du få den som PDF eller utskrivet. Vi tar då ut en handläggningsavgift enligt gällande geodatataxa. 

Exempel på vanliga användningsområden

Situationsplan vid bygglovsärenden

På situationsplanen ska du redovisa den nya byggnaden, eller tillbyggnad, och avståndet till tomtgränsen och då med, minst, två mått. Detta för att byggnadens placering fixeras.
 
Du ska även redovisa nytillkomna ”element” exempelvis mur, markuppfyllnad, tillgängliga in- och utfarter, gångväg till entré och parkeringsplats. Om någon åtgärd behöver rivas ska även detta redovisas.

Läs mer på Handlingar och ritningar du kan behöva för att få mer information.

Situationsplan vid miljöärenden

När du anmäler om att installera värmepump behöver du skicka in en situationsplan. I den ritar du in var du tänkt placera borrhålet. Rita även in eventuella närliggande befintliga avloppsanläggningar och dricksvattentäkter.
 
Läs mer om värmepumpsanmälan för att få mer information

När du ansöker om att anlägga ett enskilt avlopp behöver du skicka in en situationsplan. I den ska du tydligt redovisa samtliga delar av avloppsanläggningen. Rita in placeringen av avloppsbäddens spridnings- och dräneringsledningar samt slamavskiljare och andra tillhörande brunnar. Markera även placeringen av närliggande dricksvattentäkter och värmepumpsanläggningar.
 
Läs mer på Enskilt vatten och avlopp för att få mer information. 

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Miljö- och hälsoskydd - miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
miljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".