Till innehållet

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd ansvarar för insatser till barn, ungdomar och vuxna i form av individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd integration och vuxenutbildning.

Enligt gällande lagstiftning arbetar nämnden utifrån föräldrabalken, lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), socialtjänstlagen (SoL) samt skollagen (SL).
Nämnden driver även förebyggande och uppsökande arbete, ansvarar för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor samt handlägger ärenden enligt tobakslagen och alkohollagen.

Nämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda, nio ledamöter och sju ersättare. Ordförande Samuel Carlén leder arbetet i nämnden som sammanträder en gång i månaden.

Förvaltningen för arbete, kompetens och välfärd är den förvaltning som driver och genomför nämndens verksamhet.

Se kallelser, handlingar och protokoll för nämnden för arbete, kompetens och välfärds sammanträden

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll från Socialnämnden hittar du här

Tider och representanter

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd sammanträder dessa dagar under 2024. Tiden är klockan 13.15. 

 • Onsdag 31 januari
 • Onsdag 28 februari
 • Onsdag 27 mars
 • Onsdag 24 april
 • Fredag 15 maj
 • Onsdag 19 juni
 • Onsdag 21 augusti
 • Fredag 18 september
 • Onsdag 16 oktober
 • Onsdag 20 november
 • Onsdag 18 december

Arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen

Förvaltningens kärnverksamhet är att:

 • ge stöd och hjälp för människor att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv
 • genom utredning och insatser ge barn, ungdomar och vuxna stöd, hjälp och service
 • vuxenutbildning

Kärnverksamheterna regleras bland annat av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) samt skollagen (SL).

Förvaltningschef

Förvaltningen leds av förvaltningschef Kambiz Asadollahi.

Kontaktuppgifter

Arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen
forvakv@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".