Till innehållet

Föreningsregister och studieförbund

Föreningsregister

I vårt föreningsregister hittar du adresser och telefonnummer till de flesta av kommunens föreningar.

Gå till föreningsregistret

Lägga till förening eller ändra kontaktuppgifter

Vill du ha med din förening i föreningsregistret eller ändra kontaktuppgifter? Fyll i blanketten och skicka in till oss. Kom ihåg att föreningens kontaktperson måste skriva under blanketten.Genom sin namnteckning godkänner personen att dennes personuppgifter publiceras i registret. Om blanketten inte undertecknas kan föreningen inte läggas till i registret. 

Studieförbund

Följande studieförbund är aktiva i Kristinehamns kommun. Du hittar kontaktuppgifter till dem på deras respektive hemsidor.

ABF - Arbetarnas Bildningsförbund

Studiefrämjandet

Sensus Studieförbund

SISU Idrottsutbildarna Värmland

Medborgarskolan

NBV - Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Studieförbundet Bilda

SV - Studieförbundet Vuxenskolan

FU - Folkuniversitetet

Ibn Rushd Studieförbund

Kontaktuppgifter

Linn Lundtoft - Bibliotekarie
linn.lundtoft@kristinehamn.se

0550-880 76

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".