Till innehållet

Specialpedagog

Du kan vända dig till specialpedagogen när det känns svårt i skolan och när du har funderingar kring din inlärning. Specialpedagogen kan hjälpa till att försöka förstå vad det beror på och vilket stöd du och din lärare behöver för att du ska kunna klara skolan på bästa sätt.

Specialpedagogen kartlägger hinder och möjligheter i skolmiljön. De ger handledning och konsultation till pedagogisk personal samt följer upp, utvärderar och stödjer verksamhetens lärande miljöer.

Vill du ha kontakt med specialpedagogen på din skola? Ring till skolans expedition eller till verksamhetschefen så hjälper de dig med att komma rätt.

Kontaktuppgifter

Expedition Brogymnasiet

0550-874 16, 0550-883 78

Maria Carlson - specialpedagog Brogymnasiet
maria.carlson@kristinehamn.se

0550 - 874 71

Expedition Gamla Kyrkogatan 2

0550-883 78

Anna Grödevik - specialpedagog Brogymnasiet
anna.grodevik@kristinehamn.se

0550 – 881 22

Djurgårdsskolans expedition

0550-883 25

Södermalmsskolans expedition

0550-882 75

Stenstalidskolans expedition - Sjukanmälan

0550-883 01

Lotta Jansson - elevhälsostrateg
lotta.jansson@kristinehamn.se

0550-882 40

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".