Till innehållet

EU-projekt för att minska skolfrånvaro

I projektet ”Värmlands skolsamverkan” samverkar skolor, socialtjänst och fritid i nio kommuner i Värmland: Eda, Filipstad, Grums, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Säffle och Årjäng.Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och har beviljats ca 30 miljoner sek. Målgruppen projektet riktar sig mot är unga mellan 13 – 16 år.

Projektets mål är att minska skolfrånvaro och att fler elever slutför grundskolan med gymnasiebehörighet, samt att fler elever gör ett medvetet val av gymnasieutbildning. Ytterligare ett mål i projektet är att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid, vård och andra samverkansaktörer som är viktiga för främjande, förebyggande och åtgärdande insatser utifrån ett helhetsperspektiv av ungas behov.

Projektet pågår: 2023-03-01 – 2025-07-31

Kontaktuppgifter

Ida Karlsson - Projektledare, Södermalmsskolan
ida.karlsson@kristinehamn.se

0550-88302

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".