Till innehållet

Rudskoga

I södra kommundelen, med Skagern som bakgrund i söder mot det småbrutna öppna jordbrukslandskapet, finner vi Rudskogabygden.  Här möts Värmland, Västergötland och Närke, men den värmländska tillhörigheten har djupa rötter. 

En bygds förutsättningar kan skapa ett socialt arv även när tiderna förändras. Här har byarna bevarats levande och småbruken, där man var beroende av varandra, har format gemenskap och viljan att ta vara på resurserna. Lantbrukets förutsättningar har ändrats, men många tror att detta lagt grunden till det entreprenörskap som kännetecknar dagens Rudskoga.

I Rudskoga arbetar vi tillsammans för bygdens utveckling.  Med fiberuppkoppling, korta restider och bra service i närområdet går det att leva ett bekvämt vardagsliv.

Att få ha barnen i en trygg lokal barnomsorg och byskola är unika förmåner som vi sätter stort värde på.

I Skottlanda finns servicehem och lägenheter som ger ett gott liv även när du blir äldre.

Vi är alltid glada för nyinflyttade och Hembygdsföreningen välkomnar gärna med en blomma.

Rudskogas hemsida kan du läsa mer. 

Mer om Rudskoga

I Rudskogabygden kan alla åldrar bo med bra service i närområdet, max 30 minuters pendlingstid till flera orter, hög livskvalitet och en meningsfull fritid.

Vad söker du? En fastighet med möjlighet till egen odling och kanske hobbydjur? Ett bekvämt villaboende? Köpa eller hyra?

Aktuella objekt finns på Rudskogas hemsida.

Vill du bygga nytt?

Vi förmedlar kontakter till tänkbara tomter att stycka av.

Kontaktperson är Pelle Tjärnbro, 070-659 86 89.

 

Förskola, skola och fritidshem ligger centralt placerade och nås av alla boende inom 10 minuter.

Förskolan Skotten ligger i byn Skottlanda i en trygg och lugn omgivning med fin utemiljö. På skolan finns även fritidsomsorg.

En liten skola med stort hjärta är Grunnebacka skola med klasserna F-6. Det är en skola i tiden, men den har även bevarat de positiva kvalitéerna från den gamla byskolan.

Skolskjuts finns för alla barn, men många väljer att cykla en stor del av året på bygdens egen nybyggda cykelväg som ansluter till skolan.

Ett föreningsliv med många olika aktiviteter och närheten till skog och sjö skapar en rik och meningsfull fritid för hela familjen året runt.

I Rudskogabygden anordnas varje sommar ett antal större arrangemang som lockar många besökare.

Jordgubbslunken är ett populärt lopp under mottot ”gå-lunka-löp”, som samlar alltifrån motionseliten till barnfamiljen. Infaller varje år första lördagen efter midsommar.

Teknikdagen, som omfattar så mycket mer än det som traditionellt menas med teknik, har av någon kallats ”Rudskogas nationaldag”. Ett brett arrangemang som bjuder på något för alla åldrar och lockar besökare från när och fjärran. Går alltid av stapeln sista söndagen i juli. Svår att beskriva – den bör upplevas!

Bilutställning, som riktar sig till den växande skaran som intresserar sig för den äldre motorkulturen, anordnas alltid vid lämplig tidpunkt på sensommaren. Ett växande intresse märks även för traktorpulling, där veteraner och moderna värstingar kämpar på bygdens speciellt anlagda pullingbana. Inträffar alltid i september. 

Här finns ett framtidssäkert öppet fibernät, vilket ger företag och privatpersoner modern kommunikation. Fler än 370 fastigheter är anslutna.

Efter avslutad utbyggnad har nätet överlåtits till Telia som sköter driften.

Vårdcentraler finns i Nybble och Kristinehamn. Det finns även samarbetsavtal med Gullspång. Närmaste akutvård ligger i Karlskoga.

Äldreboende med 10 platser finns på Rudskoga servicehem i Skottlanda

Välsorterade lanthandlare finns i närområdet i Nybble, Bäckhammar och Åtorp.

Nybblehallen erbjuder hemkörning till äldre.

I bokbussen kan du låna böcker som kommer från Kristinehamns bibliotek. Här kan du läsa mer om bibliotek och bokbuss

Mobil återvinningscentral på plats en gång i veckan i Undersbol. Här kan du lämna farligt avfall och grovavfall. I byn Skottlanda lämnar du din vardagliga återvinning av förpackningar. Här finns också sand för halkbekämpning. Ta med hink.

Rudskoga präglas av den gamla bygemenskapen där de små lantbruken skapade grunden för en samarbetsanda som ännu är i hög grad levande.

Företagen har idag ett brett spektrum. Här finns bland annat ett lantbruksföretag som utvecklat uppfödning av nötkött i större skala, en modern mjölkgård, specialodlingar av jordgubbar och perenner och därtill skogsbruk. Allt detta gör att landskapet är öppet och tilltalande.

Det finns dessutom en mångfald med större och mindre tjänsteföretag som ger lokala arbetstillfällen och möjligheter till samverkan mellan företagen.

Fiberutbyggnaden har betytt mycket för företagens framtidstro och utveckling.

Föreningslivets utbud och naturen med skog och sjö skapar förutsättningar för en bra fritid året om.

Nätet av byvägar och en ny cykelväg byggd i egen regi, elljusspår, vackra ridstigar och rid- och vandringsleden Skagern Runt utnyttjas mycket av motionsintresserade.

Den långa barnvänliga sandstranden i Gottbol är sommarens pärla för bad och sol.

Även i föreningslivet finns samarbetsandan och mycket har åstadkommits genom lokala initiativ och ideellt samarbete som satt guldkant på tillvaron.

Föreningar, aktiviteter och evenemang hittar du på Rudskogas hemsida

Jordgubbslunken, Teknikdagen och Traktorpulling drar en stor och ofta långväga publik.

Vid Konsteruds Dressinstation kan man hyra dressiner för ett lagom vildmarksäventyr på den gamla NBJ-banan.

När Rudskogaslöjdarnas hantverksbod är öppen rekommenderas ett besök.

Rid- och Vandringsleden Skagern Runt, liksom cykelleden Skagern Runt kan antingen nyttjas som en kortare vardagsmotion eller bli ett litet semesteräventyr med boende. 

Och den smått berömda, härliga långa sandstranden i Gottbol är en klassiker som naturen gett oss.

Läs mer på Rudskogas hemsida

Länkar

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".