Till innehållet

Hälsoskyddsverksamhet

Vissa verksamheter klassas som hälsoskyddsverksamheter och inspekteras regelbundet av miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga och ska betala en årlig tillsynsavgift:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg, till exempel tatuerare (även kosmetisk tatuering), fotvårdare, akupunktörer, barberare och öronhåltagning.
  • Solarier
  • Bassängbad som är till för allmänheten eller som används av många människor
  • Alla typer av skolor och förskolor

Andra hälsoskyddsverksamheter som miljö och hälsa har tillsyn över är till exempel frisörer, massörer, träningsanläggningar, hotell och vandrarhem. Dessa verksamheter är inte anmälningspliktiga, men besöks med jämna mellanrum för att säkerställa att eventuella risker beaktas och lämpliga rutiner finns.

Anmäl i god tid

Vill du starta en sådan verksamhet behöver du anmäla detta till miljö och hälsa minst sex veckor innan verksamheten startar. Är du osäker på om din verksamhet kräver anmälan, vänligen kontakta oss för rådgivning. Tänk också på att det kan krävas bygglov eller bygganmälan om du planerar att bygga nytt, ändra i en befintlig byggnad eller ändra användning.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Läs mer om det i vår folder.

Förutom våra kontroller är det viktigt att du som driver en hälsoskyddsverksamhet har en form av kvalitetskontroll, även kallad egenkontroll. Det handlar om att ha rutiner som säkerställer olika områden. Om du är fotvårdare behöver du ha till exempel ha rengöringsrutiner och rätt utrustning för detta. Skolor och förskolor måste ha tydliga och fungerande rutiner när det gäller städning och kontroller att ventilationen fungerar, men också hur man hanterar klagomål.

Kontaktuppgifter

Anna Roos - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
anna.roos@kristinehamn.se

0550-882 64

Alexandra Wilhelm - miljö- och hälsoskyddsinspektör
alexandra.wilhelm@kristinehamn.se

0550-882 16

Ida Lindbäck - miljö- och hälsoskyddsinspektör
ida.lindback@kristinehamn.se

0550-882 11

Natalie Broqvist - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
natalie.broqvist@kristinehamn.se

0550-858 42

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".