Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Trygg i staden

Kristinehamns kommun arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom samverkan mellan kommunen, myndigheter och organisationer.

Medborgarlöfte

Den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt. Polisen har därför gjort en enkätundersökning om otrygghet bland Kristinehamns invånare, och Kristinehamns kommun har ställt frågor till samtliga anställda.

Undersökningarna visade att många tycker att det känns otryggt i centrala Kristinehamn när personer uppehåller sig i eller rör sig i grupp. Missbrukares uppträdande i centrum är en annan faktor som påverkar tryggheten negativt.

Med det som underlag antogs våren 2016 ett medborgarlöfte, som skrevs på av Lars Serenander, lokalpolisområdeschef, och Bjarne Olsson, kommunstyrelsens ordförande. Medborgarlöftet anger hur Kristinehamns kommun och polisen ska arbeta gemensamt för att öka den upplevda tryggheten i Kristinehamn. Medborgarlöftet gäller tills nya medborgarlöften för 2018 ska undertecknas.

I medborgarlöftet har kommunen och polisen därför tagit fram ett antal aktiviteter med som ska öka tryggheten och minska brottsligheten.

Exempel på aktiviteter är:

  • Kommunen och polisen lovar att verka för inkludering av nyanlända.
  • Polisen lovar att arbeta med ordnings- och trygghetsfrågor i centrala Kristinehamn.
  • Kommunen och polisen lovar att genomföra trygghetsvandringar vid minst två tillfällen per år.
  • Kommunen lovar att arbeta med att skapa tryggare miljöer i centrum.
  • Polisen lovar att uppdatera befintliga grannsamverkansområden och hålla möten för grannsamverkan minst två gånger per år.

Uppföljning av medborgarlöftet kommer att genomföras genom Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning samt med enkätfrågor på kommunens hemsida.

Kontaktuppgifter

Alexandra Ejner - säkerhetssamordnare
alexandra.ejner@kristinehamn.se

0550-869 99

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".