Till innehållet

Ny lekutrustning i Stadsparken

Efter att Stadsparken togs i bruk har ett flertal utvecklingsidéer genom Kristinehamnsförslag och motioner behandlats. Ett Kristinehamnsförslag handlade om vidareutveckling av lekplatsen och godkändes av tekniska nämnden som gav uppdraget till tekniska förvaltningen att gå vidare med.

En upphandling av lekplatsutrustning gjordes sommaren 2022. Sedan sommaren 2023 finns en helt ny balansbana/hinderbana som länkar ihop den norra delen med lekplatsen som finns längre söderut i parken. En rutschkana och ett klätternät finns också i parken. Under våren 2024 fortsätter vi med mer lekutrustning och knyter ihop till en ännu större lekplats i mitten av parken.

 

4_35 - Photo.jpg

5_44 - Photo.jpg

Illustrationsskisser framtagna av Elverdal.

Bakgrund

Stadsparken byggdes 2018-2019 och utgörs idag av stora öppna gräsytor med belysta gångstigar genom parken. En ny gång- och cykelbro tillkom också inom byggprojektet och skapar en nära förbindelse mellan gästhamnen och stadskärnan. På andra sidan bron i kvarteret Vågen finns även en förskola. I parkens norra del finns en skateanläggning och en liten parcourställning och balansrep. Lite längre söderut finns en liten lekplats för de mindre barnen med en sandyta, en miniklätterställning, 2 kompisgungor samt 2 lekhus.

Här kan du läsa mer om lekplatsförslaget

Kontaktuppgifter

Hanna Åsander - Projektledare
hanna.asander@kristinehamn.se

0550-885 24

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".