Till innehållet

Kommunfullmäktige

Politikerna i kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Det kan till exempel vara mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, budget, hur mycket invånarna ska betala i skatt och andra stora ekonomiska frågor.

Fullmäktige är det högst beslutande organet på kommunal nivå. Det är fullmäktige som väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. 

Kallelser, handlingar och protokoll 

 

Webbsändning av kommunfullmäktige

Tider och representanter

Mandatfördelning

Vart fjärde år väljer invånarna i kommunen vilka som ska sitta i kommunfullmäktige, genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige.

I Kristinehamn består fullmäktige av 41 ledamöter. Efter valet 11 september 2022 bildar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet majoritet i Kristinehamns kommunfullmäktige.

Parti med antal Mandat

Socialdemokraterna 14
Vänsterpartiet 3
Centerpartiet 3
Miljöpartiet 1
Moderaterna 7
Liberalerna 5
Kristdemokraterna 1
Sverigedemokraterna 7

 

Ledamöter i kommunfullmäktige Kristinehamn:

För Socialdemokraterna

Anja Rech (S) ordförande

Lars Nilsson (S)

Karin Ardefelt (S)

David Andergard (S)

Helen Einarsson (S)

Samuel Carlén (S)

Anita Johansson (S)

Johannes Fransson (S)

Inga-Lill Röhr (S) 2:e vice ordförande

Ulf Engström (S)

Linnea Blidh (S)

Krister Nyström (S)

Kajsa Adolfsson (S)

Thomas Schultz (S)

För Vänsterpartiet

Anne-Marie Wallouch (V)

Antonietta Hansen Einevik (V)

Lena Wollert Holmberg (V)

För Centerpartiet

Anders Ölmhult (C)

Jane Larsson (C)

Johanna Gustavsson (C) 

För Miljöpartiet

Tommie Bodin (MP)

För Moderaterna

Marie Oudin (M)

Henrik Sjöberg (M)

Per Nilsson (M)

Sonja Höglund (M)

Jakob Roslund (M)

Mats Hahne (M) 1:e vice ordförande

Lars Gustafson (M)

För Liberalerna

Eric Hesselius (L)

Lennart Fräjdin (L)

Eva Julin Dombrowe (L)

Ewa Wiklander (L)

Kim Bäckman (L)

För Kristdemokraterna

Ellen Skaare-Håkansson (KD)

För Sverigedemokraterna

Paul Brännlund (SD)

Jörgen Wessman (SD)

Kjell Jansson (SD)

Jonny Jansson (SD)

Alexander Tolby (SD)

Emeli Vinha Zettergren (SD)

Mikael Lönn (SD)

Gruppledare i kommunfullmäktige

Anja Rech (S)

Lena Wollert Holmberg (V)

Jane Larsson (C)

Marianne Bodin (MP)

Marie Oudin (M)

Eric Hesselius (L)

Ellen Skaare Håkansson (KD)

Paul Brännlund (SD)

Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2024. Sammanträdet startar klockan 18:30 om inte annan tid anges. 

  • 25 januari
  • 22 februari
  • 26 mars (tisdag)
  • 25 april
  • 28 maj (tisdag)
  • 18 juni (tisdag, starttid klockan 17:00)
  • 26 september
  • 24 oktober
  • 28 november
  • 19 december (starttid klockan 17:00)

 

Kontaktuppgifter

Linn Carlsson - kommunsekreterare
linn.carlsson@kristinehamn.se

0550-880 09

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".