Till innehållet

Kommunfullmäktige

Politikerna i kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Det kan till exempel vara mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, budget, hur mycket invånarna ska betala i skatt och andra stora ekonomiska frågor.

Fullmäktige är det högst beslutande organet på kommunal nivå. Det är fullmäktige som väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. 

Kallelser, handlingar och protokoll 

 

Webbsändning av kommunfullmäktige

Tider och representanter

Mandatfördelning

Vart fjärde år väljer invånarna i kommunen vilka som ska sitta i kommunfullmäktige, genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige.

I Kristinehamn består fullmäktige av 41 ledamöter. Efter valet 9 september 2018 bildar Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet majoritet i Kristinehamns kommunfullmäktige.

Parti med antal Mandat

Moderaterna 7
Centerpartiet 7
Liberalerna 5
Kristdemokraterna 1
Miljöpartiet 1
Socialdemokraterna    11
Vänsterpartiet 3
Sverigedemokraterna 6

 

För Moderaterna

Marie Oudin (M)

Andrea Lundin Johansson (M)

Mats Hahne (M)

Lars Gustafson (M)

Sonja Höglund (M)

Hans Karlsson (M)

Björn Nyström (M)

För Centerpartiet

Adam Slottner (C)

Jane Larsson (C)

Anders Ölmhult (C), ordförande

Monica Gustavsson (C)

Gert Cordes (C)

Marianne Cederhagen-Cordes (C

Erik Ågren (C)

 

För Liberalerna

Eva Julin Dombrowe (L)

Eric Hesselius (L)

Ewa Wiklander (L)

Morgan Mellgren (L)

Thomas Bäckman (L)

 

För Kristdemokraterna

Ellen Skaare-Håkansson (KD)

 

För Miljöpartiet

Marianne Bodin (MP)

 

För Socialdemokraterna

Ingrid-Märta Grönlie (S) 1:e vice ordförande

Bjarne Olsson (S)

Inga-Lill Röhr (S)

Lars Nilsson (S)

Helen Einarsson (S)

Krister Nyström (S)

Anitha Johansson (S)

Samuel Carlén (S)

Kajsa Adolfsson (S)

Johannes Fransson (S)

Karin Ardefelt (S)

 

För Vänsterpartiet

Anne-Marie Wallouch (V)

Therese Larsson (V)

Magnus Wallengren (V)

 

För Sverigedemokraterna

Paul Brännlund (SD)

Gunilla Persson (SD)

Jörgen Wessman (SD)

Jonny Tegelaar (SD)

Jonny Jansson (SD)

Kjell Jansson (SD)

Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2022. Sammanträdet startar klockan 18:30 om inte annan tid anges. 

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 31 mars
 • 28 april
 • 24 maj (tisdag)
 • 21 juni (tisdag, klockan 16:00)
 • 29 september
 • 17 oktober (måndag)
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 20 december (tisdag)

Kontaktuppgifter

Linn Carlsson - kommunsekreterare
linn.carlsson@kristinehamn.se

0550-880 09

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".