Till innehållet

Nämnden för stöd, vård och omsorg

Nämnden för stöd, vård och omsorg arbetar med omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av till exempel hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm eller bostadsanpassningsbidrag. Kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering samt förebyggande hälsoarbete för äldre ingår också i uppdraget. Nämnden arbetar även för personer med funktionsstöd bland annat i form av personlig assistans samt gruppbostäder.

Nämnden ansvarar bland annat för att leda den kommunala hälso- och sjukvården samt erbjuda särskilda boendeformer genom in- och uthyrning av anläggningar och bostäder.

Nämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda varav sju ledamöter och fem ersättare. Ordförande Jane Larsson leder arbetet i nämnden som sammanträder en gång i månaden.

Förvaltningen för stöd, vård och omsorg är den förvaltning driver nämndens verksamhet.

Se kallelser, handlingar och protokoll för nämnden för stöd, vård och omsorgs sammanträden

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll från Äldreomsorgsnämnden hittar du här

Tider och representanter

Nämnden för stöd, vård och omsorg sammanträder dessa dagar under 2024. 

 • 25 januari
 • 29 februari (start 13:30)
 • 4 april
 • 16 maj
 • 20 juni (förmiddag)
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Förvaltningen för stöd, vård och omsorg

Förvaltningens kärnverksamhet är att:

 • bedriva omvårdnad, omsorg och rehabilitering för äldre
 • ge stöd och hjälp för människor att leva ett självständigt liv
 • ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kärnverksamheterna regleras bland annat av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Utöver den lagstyrda kärnverksamheten har förvaltningen ansvar för verksamheter utifrån lokala politiska beslut.

Stöd, vård och omsorgsförvaltningen är uppdelad i två verksamhetsområden:

 • Funktionsstöd
 • Äldreomsorg

Förvaltningschef

Förvaltningen leds av förvaltningschef Eva Lotta Lindskog.

Kontaktuppgifter

Stöd, vård och omsorgsförvaltningen
forvsvo@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".