Till innehållet

Stensta

bild.jpeg

Nu arbetar vi för att ta fram ny verksamhetsmark på området Stensta i Kristinehamn. Stensta ligger strategiskt rätt vid E18 mellan Kristinehamn och Karlstad, men närhet till Kroksvik – ett annat område under uppbyggnad som lämpar sig för tyngre tillverkningsindustri som exempelvis skoglig bioekonomi, hydrodynamik och innovation.

Typ av verksamhet

Stenstaområdet lämpar sig för ytkrävande och transportgenererande verksamheter. Stensta har ett gott logistiskt läge i nära anslutning till E18 samt detaljplanelagt hamnområde.

Tidsplan

Just nu pågår ett detaljplanearbete för området Stensta. Förslaget beräknas skickas ut på samråd under 2024.

Pris

Markpriset i området är ej beslutat.

Markanvisning

Intresseanmälan kan lämnas in i väntan på markanvisningsperiod. Kontakta mark och exploatering via mex@kristinehamn.se för intresseanmälan.

Områdesbeskrivning

Stensta ligger i Kristinehamns nordvästra del med nära anslutning till E18. Stensta har gott transport- och skyltläge intill E18, och god anslutning till bland annat hamnen, bangårds- och Broängsområdet.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".