Till innehållet

Läs mer om projektet

Julia och Ida är båda två socionomer som arbetar heltid med projektet Värmlands skolsamverkan. Här kan du läsa hur Julia och Ida ser på projektet och hur de arbetar för att minska skolfrånvaro.

Projektets mål är att minska skolfrånvaro och att fler elever slutför grundskolan med gymnasiebehörighet, samt att fler elever gör ett medvetet val av gymnasieutbildning. Ytterligare ett mål i projektet är att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid, vård och andra samverkansaktörer som är viktiga för främjande, förebyggande och åtgärdande insatser utifrån ett helhetsperspektiv av ungas behov.

Ingen dag är den andra lik. Vi jobbar både på individnivå och gruppnivå. På individnivå har vi ofta bokade samtal med elever, eller följer med elever till olika platser eller lektioner där de känner sig osäkra. På gruppnivå är vi ofta ute i klasser och pratar. 

Vi jobbar även med motiverande insatser mot vårdnadshavare. Där försöker vi stötta och peppa, så att de känner sig stärkta i föräldrarollen. Många föräldrar känner sig ensamma i det här. Det viktigaste för oss är att elever och vårdnadshavare känner att våra dörrar alltid är öppna!

Projektet går framåt! När vi började arbeta i projektet under våren 2023 hade vi ett antal så kallade ''hemmasittare''. Man faller in i definitionen ''hemmasittare'' om man inte har varit i skolan på över fyra veckor. Idag har vi inga som räknas dit, men däremot har vi flera som har mycket skolfrånvaro och som inte uppfyller målen. Så det finns fortfarande mycket att göra. 

Vi tror att det handlar om att arbeta motiverande, och att låta det ta tid. En elev som inte vill gå till skolan blir lätt socialt isolerad, och kan behöva tränas i att delta i sociala sammanhang. Därför anordnar vi aktiviteter så som en schackklubb, och konstverkstad tillsammans med Landa Kulturskola. Det ska vara trivsamt och roligt! 

På samma sätt försöker även vi bygga relationer med alla elever på skolan. Det ska inte bara vara tunga och allvarsamma samtalsämnen när man pratar med oss. Eleverna ska känna att de kan prata med oss om allt från hur de mår till vad de ska hitta på under helgen.

Kristinehamn är en av få kommuner i Värmlands skolsamverkan som har valt att anställa socionomer! Vi tycker att det fungerar väldigt bra. Som socionomer har vi en bra helhetsbild av hur barn och ungas mående påverkar hur man kan prestera. Vi tänker mycket på det förebyggande arbetet, och hur allt hänger samman. Vad man gör och hur man mår på fritiden kan verkligen avgöra hur skolgången går. 

Projektet pågår mellan den 1 mars 2023 och planeras hålla på till sista juli 2025.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".