Till innehållet

Vallokaler

Av röstkortet framgår vilket valdistrikt du hör till och vilken vallokal du röstar i på valdagen (om du inte väljer att förtidsrösta). 

Inför valet 2022 ändrades valdistrikten för Kristinehamns kommun. Var därför uppmärksam på vilket distrikt du hör till och vilken vallokal du ska rösta i på valdagen 9 juni. 

Vallokaler

I varje valdistrikt finns det en särskild vallokal. Exempel på vallokal är matsalar och rasthallar i skolor. Det är valnämnden som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler. Vallokalen är endast öppen på valdagen mellan klockan 08.00- 21.00 och det är där som väljare som bor i det valdistriktet röstar. På röstkortet anges den vallokal som du ska rösta i.

Var extra uppmärksam på om din vallokal eventuellt kan ha ändrats sedan tidigare val.

Här nedan kan du se en lista på alla vallokaler för alla distrikt:

Distrikt

Vallokal

Ölme

Ölmeskolan (matsalen), Vänersviksvägen 24

Kristinehamn norra

Stenstalidskolan (utanför biblioteket, fd rasthallen) Backvägen 9

Kristinehamn nord-östra

Kristinehamns folkhögskola (matsal) Strömsbergsgatan 15

Strand

Strandskolan (stora salen) Orkanvinden 4

Stenstaliden

Stenstalidskolan (rasthall) Backvägen 9

Östra Vålösundet

Fd restaurangen, Garnisonsvägen 2

Enserud

Kristinehamns conference center, Rotundan, Västerlånggatan 21

Innerstaden

Brogymnasiet (matsal) Gamla Kyrkogatan 2

Fältet

Församlingshemmet, Nya Kyrkogatan 1

Kurlanda

Södermalmskolan (L-huset) Södermalmsgatan 1

Södermalm

Södermalmskolan (rasthall) Södermalmsgatan 1

Djurgården

Djurgårdsskolan (matsal) Djurgårdsvägen 23

Kristinehamn östra

Församlingshemmet, Nya Kyrkogatan 1

Björneborg

Björneborgs Folkets Hus, Degerforsvägen 6

Kristinehamn södra

Bäckhammars Folkets Hus, Sälsjögatan 15

 

Du kan läsa mer om hur och var du kan rösta på Valmyndighetens hemsida. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".