Till innehållet

Vad lämnas var?

Som privatperson kan du lämna ditt sorterade avfall gratis på våra återvinningscentraler.
För dig som är företagare finns information om att lämna avfall här.

Är du osäker på hur du hanterar olika avfall? Testa ditt avfall här!

Här har vi listat de vanligaste sakerna som vi får frågor om, och information om var du kan lämna varje sak. Om du inte hittar det du letar efter är du välkommen att kontakta oss eller kika i vår sorteringsguide A-Ö.

Däck utan fälg

Du kan lämna däck som ingår i återvinningssystemet enligt Svensk Däcksåtervinning AB, exempelvis personbilsdäck i begränsad omfattning.

Däck med fälg

Vi tar emot däck med fälg mot avgift i begränsad omfattning. Du betalar en avgift för att få hjälp med att ta bort fälgen. 

Du kan lämna däck både med och utan fälg på Strandmossen och Björneborgs återvinningscentral.

Mjukplast och papp, som inte är återvinningsbart, samt textilier och tapeter är exempel på brännbart avfall som är lämplig för energiåtervinning.

Avfall för energiåtervinning får inte innehålla obrännbart material, farligt avfall eller riskavfall. Trädgårdsavfall räknas inte som avfall för energiåtervinning utan ska lämnas som park och trädgårdsavfall 

Du kan lämna avfall för energiåtervinning på alla våra återvinningcentraler. 

Några exempel på elavfall är IT-utrustning och datorer, hushållsmaskiner som exempelvis brödrostar, tvättmaskiner och diskmaskiner, kyl och frysskåp eller TV-apparater. Även batteridrivna apparater räknas som elavfall. Tänk på att Elavfall inte får blandas med övrigt avfall.

Du kan lämna elavfall på alla våra återvinningcentraler.

Ensilageplast och liknande kan du inte lämna på någon av våra återvinningscentraler.

Kontakta istället Svensk ensilageplast retur AB

En hel del av det vi till vardags använder i hemmet räknas som farligt avfall. Här nedan ser du några exempel på vardagliga produkter som inte får läggas i soppåsen, utan som ska lämnas in som farligt avfall till en miljöstation.

Du kan alltid lämna farligt avfall på våra återvinningscentraler, men dessutom kan du lämna vissa typer på miljöstationer, i butiker eller i uteskåp. Läs mer om var du kan lämna farligt avfall.

 • Sprayburkar med färg, lim, ugnsrengöring eller liknande
 • Lågenergilampor (innehåller kvicksilver), glödlampor och lysrör.
  Läs mer om vad du ska göra med en trasig lampa.
 • Brandvarnare
 • Nagellack
 • Oljor (inte ätliga), oljefilter, smörjfett och diesel
 • Färg, tryckfärg, lack, lim och hartser
 • Lösningsmedel, till exempel aceton, bensen, bensin, eter, lacknafta, metanol och thinner
 • Glykol
 • Syror, till exempel saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, ättiksyra, fosforsyra och myrsyra
 • Basiskt avfall, till exempel ammoniak, natriumhydroxid (kaustiksoda), starka tvätt- och rengöringsmedel
 • Fotokemikalier, till exempel oanvänd eller förbrukad fix och framkallare
 • Bekämpningsmedel, till exempel ogräsmedel, insektsmedel, träskyddsmedel och råttgift
 • Batterier (alla batterier ska lämnas in oavsett vad de innehåller)
 • Impregnerat eller på annat sätt kemikalieförorenat trä
 • Asbest
 • Termometrar och annat kvicksilverhaltigt avfall
 • El och elektronik – allt som drivs med sladd eller batterier

Mediciner ska alltid lämnas till apoteket. Sprutor och kanyler räknas som riskavfall och lämnas i en godkänd behållare som du kan hämta kostnadsfritt på apoteket. 

Du kan lämna hela fönster och dörrar med karm, glas, metallbeslag och persienn. Materialet får inte innehålla fogmassa innehållande PCB.

Du kan lämna hela dörrar och fönster på Strandmossen och Björneborgs återvinningscentral.

Återvinningsbara förpackningar lämnar du på en återvinningsstation. Läs mer om återvinningsstationer här. 

På varje återvinningsstation finns en eller flera behållare för 

 • Glas: en behållare för ofärgat glas och en behållare för färgat glas
 • Trycksaker: tidningar, journaler, kataloger, reklam och skrivpapper
 • Pappersförpackningar: förpackningar som innehåller minst 50 procent papper
 • Plastförpackningar: hårda och mjuka förpackningar av plast
 • Metallförpackningar: förpackningar av aluminium, stålplåt och aluminiumfolie
 • Behållaren för småbatterier har kommunen satt upp som en extra service

 

Återvinningsstationerna kommer från och med 1 januari 2024 drivas kommunalt. Det innebär att du kontaktar oss för eventuellt felanmälan. Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings-och tidningsinsamlingen ut året 2023. 

Insamling för återvinningsbara förpackningar finns också hos de flerfamiljsfastigheter som anslutit sig till insamlingssystemet.

Gipsavfall från nybyggnationer, rivningar och renoveringar kan återvinnas och bli nya gipsprodukter. Du kan lämna hela och halva gipsskivor eller gipsbitar, nytt som gammalt. Gipset får ha kvar beläggning av tapet, väv, färg, spik, skruv och mindre trälister. Det ska däremot vara fritt från isolering, träreglar, stålreglar, plast, kakel och klinkers.

Du kan lämna gips på alla våra återvinningcentraler.

Vi tar emot välförslutna, gärna dubbla säckar, med invasiva arter. För att säkerhetställa att arterna inte sprids är det viktigt att du försluter påsarna redan innan transport. 

Kontakta personalen på Strandmossen så hjälper vi dig!

Här kan du läsa mer om vad som klassas som invasiva arter. 

Järn- och metallavfall kan vara till exempel:

 • Tunnplåtsskrot som badkar, cyklar, plåtskåp, takplåt, ventilationstrummor och trädgårdsredskap.
 • Grövre skrot som exempelvis balkar, axlar, grövre plåt, borrstål, jordbruksredskap och motorblock

Du får inte lämna wire, taggtråd, eller andra typer av härvigt material här. Inte heller trä, papp, plast, gummi, sten, eller betong får inte förekomma i avfallet. Bleckplåt lämnas som förpackning av metall.

Kassaskåp räknas inte som järn- och metallskrot. Om du vill kasta ett kassaskåp så kontakta personalen så hjälper de dig. 

Du kan lämna järn- och metallavfall på alla våra återvinningcentraler.

Alla olika sorters lampor lämnas i samma insamlingsbehållare. Ny sorteringsteknik tillåter att glöd- och övriga lågenergilampor som till exempel LED och halogen, samlas tillsammans. 

Trasiga lågenergilampor och lysrör ska tas om hand med försiktighet eftersom de innehåller kvicksilver. Om en lågenergi­lampa går sönder, använd inte dammsugare för att städa upp resterna eftersom det finns en risk att dammsugaren sprider kvicksilvret i luften. Trasiga lågenergilampor läggs i en tät behållare och lämnas in på en återvinningscentral. 

Du kan lämna lampor på alla våra återvinningcentraler.

Möbler utan stoppning lämnas i träavfall och stoppade möbler lämnas i möbler med metallfjädrar.

Om du har möbler som fortfarande är i fint skick så kan du även lämna det till återbruk. 

Du kan lämna möbler på alla våra återvinningscentraler. Vid större mängder hänvisar vi direkt till Strandmossen. 

 

Park- och trädgårdsavfall

Du lämnar till exempel löv, gräsklipp och kvistar i facket för trädgårdsavfall. Kom ihåg att du ska hälla ut avfallet och lämna säckar och liknande i kärlet bredvid. 

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser angående trädgårds- och parkavfall.
 
I Kristinehamns kommun har vi tagit ett beslut om att det fortsatt är tillåtet att elda mindre mängder torrt trädgårdsavfall om det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta gäller också för majbrasor eller valborgsmässoeldar. Läs mer här.

Det är inte tillåtet att slänga invasiva arter i park- och trädgårdsavfall.

Mindre träd och vedartade buskar 

Ska lämnas separerat från annat avfall och får inte innehålla föroreningar som till exempel plastpåsar eller liknande. 

Stubbar och grövre stammar

Stubbar och grövre stammar sorteras för sig. Kontakta personalen så får du hjälp. 

Du kan lämna park- och trädgårdsavfall på Strandmossen eller Björneborgs återvinningscentral. 

Stubbar och grövre stammar lämnas på Strandmossen.

Hit räknas alla typer av plan- och spegelglas:

 • Laminerat och härdat glas från fordon och byggkonstruktioner
 • Färgat planglas (grönt, rökfärgat, brons, rosa och blått) 
 • Armerat glas. 

Får inte innehålla fönsterramar, fogmassa av PCB eller glaskeramik (som glashällar, ugnsluckor och glas från mikrovågsugnar eller ugnsformar). 

Du kan lämna plan- och spegelglas på alla våra återvinningscentraler.

Hit räknas allt avfall av sten, grus, cement, betong, porslin och kakel. Avfallet ska vara fritt från övrigt avfall - exempelvis plastpåsar eller annat emballage.

Materialet återanvänds som konstruktionsmaterial inom anläggningen och ersätter naturliga resurser såsom grusmaterial.

Du kan lämna porslin, lergods och stengods på alla våra återvinningscentraler. 

Riskavfall är till exempel kanyler, spetsar, sprutor med fast nål och liknande. Det får inte kastas som hushållsavfall, och inte heller lämnas som farligt avfall.

Du som är privatperson kan hämta en godkänd avfallsbehållare för riskavfall gratis på ett apotek.

När behållaren är full tar du med den till apoteket, lämnar in den och får en ny.

Företag och verksamheter måste ansluta sig till ett insamlingssystem för att kunna lämna riskavfall. Läs mer om avfall och återvinning för företag

Läkemedel

Läkemedel lämnas alltid till apoteken för omhändertagande. Material från till exempel såromläggning ska förpackas väl i en soppåse med dubbelknut och kastas i soptunnan.

Obehandlat, målat eller lackat trä

 • Får inte innehålla impregnerat eller förorenat virke
 • Får inte innehålla takpapp eller isolering
 • Icke magnetiska metaller ska vara bortsorterade

Impregnerat trä

 • Får inte innehålla något annat än trä
 • Inklädning eller ramar av metall ska tas bort innan
 • Får inte innehålla takpapp eller isolering

Du kan lämna alla typer av träavfall på Strandmossen och Björneborgs återvinningscentral.
Du kan lämna obehandlat, målat och lackat trä (ej impregnerat) till Nybble, Bäckhammar och Rudskogas återvinningscentraler. 

Det är skillnad på metallplattan och ljuskoppen i ett värmeljus. För att sorteringsprocessen ska bli rätt är det viktigt att ta bort metallplattan som sitter i botten och lämna dina värmeljuskoppar i den behållare som finns på återvinningscentralerna. Metallplattan slänger du bland järn och metallskrot.

Fråga gärna personalen om hjälp.

Du kan lämna värmeljuskoppar på alla våra återvinningscentraler. 

Kontaktuppgifter

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".