Till innehållet

Information om arvoden

Ersättning för förtroendevalda

Förtroendevalda i Kristinehamns kommun har rätt till arvode och/eller ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån, förlorad semesterförmån samt kostnader för uppdrags fullgörande. Arvode för en ledamots närvarande vid kommunfullmäktige/nämnd eller styrelse sköter nämndsekreteraren.

Om en förtroendevald vill ha ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ansökan Ersättning för förlorad arbetsinkomst fyllas i och skickas till respektive nämndsekreterare. Ersättning kan sökas retroaktivt för sex månader bakåt i tiden. LÄNK till e-tjänst???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".